Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Rezultati pretraživanja:
Oznaka standarda
Status
Jezik
Objavljen
Br. str.
Cijena
Kupi
Važeći
engleski
2017-06-06
260
161 KM 
Kupi
Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Modeliranje pouzdanosti i proračun sigurnosnih sistema
Važeći
engleski
2017-06-07
18
53 KM 
Kupi
Mikrobiologija – Kozmetika – Smjernice za primjenu ISO standarda na mikrobiologiju u kozmetici
Važeći
engleski
2017-07-25
31
68 KM 
Kupi
Sigurnost igračaka – Dio 8: Smjernice za određivanje uzrasta
Važeći
engleski
2017-05-22
16
46 KM 
Kupi
Ergonomija interakcije čovjek-sistem - Dio 308: Površinsko provodljivi displeji sa elektronskim emiterima (SED)
Važeći
engleski
2017-05-22
16
46 KM 
Kupi
Ergonomija interakcije čovjek–sistem – Dio 309: Displeji sa organskim svjetlećim diodama (OLED)
Važeći
engleski
2017-05-22
53
92 KM 
Kupi
Ergonomija interakcije čovjek-sistem - Dio 310: Vidljivost, estetika i ergonomija nedostataka piksela
Važeći
engleski
2017-06-06
90
112 KM 
Kupi
Očuvanje stanja bušotine – Dio 2: Očuvanje stanja bušotine tokom proizvodnje
Važeći
engleski
2017-06-19
23
61 KM 
Kupi
Numerička simulacija zavarivanja - Izvedba i dokumentacija
Važeći
engleski
2017-07-04
57
92 KM 
Kupi
Vibracije šaka-ruka – Smjernice za smanjenje opasnosti od vibracija - Dio 2: Rukovođenje mjerama na radnom mjestu
Važeći
engleski
2017-08-25
8
30 KM 
Kupi
Čelici i livena gvožđa — Određivanje sadržaja olova, kadmijuma, žive, šestovalentnog hroma, polibromiranih bifenila (PBB) i polibromiranih difeniletera (PBDE) u vezi sa direktivama 2011/65/EU (RoHS) i 2000/53/EC (ELV) — Granične vrijednosti
Važeći
engleski
2017-06-30
232
152 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Baze podataka adresa - Dio 2: Konvencije za mapiranje elemenata, kreiranje obrasca za dizajniranje, obrasci za adrese i uputstva za upotrebu
Važeći
engleski
2017-07-25
90
112 KM 
Kupi
Sigurnost igračaka – Tumačenja – Dio 1: Odgovori na zahtjeve za tumačenje EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 i EN 71-14
Važeći
engleski
2017-07-25
7
30 KM 
Kupi
Sigurnost igračaka – Tumačenja – Dio 2: Odgovori na zahtjeve za tumačenje standarda iz oblasti hemije u seriji EN 71
Važeći
engleski
2017-08-28
45
85 KM 
Kupi
Područje primjene na željeznici - Uslovi okoline - Smjernice za konstruisanje šinskih vozila
Važeći
engleski
2017-06-14
22
61 KM 
Kupi
Dokument o uticaju gasne infrastrukture na životnu sredinu — Smjernice za uključivanje u standarde kako bi se uticaj gasne infrastrukture u toku cijelog životnog ciklusa sveo na najmanju moguću mjeru
Važeći
engleski
2017-08-03
40
76 KM 
Kupi
Obuća - Uputstvo za industriju obuće koje se odnosi na supstance veoma velikog značaja(Aneks XIV REACH-a)
Važeći
engleski
2017-06-30
18
53 KM 
Kupi
Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Mjerenje pogrešnih isporuka - Studija izvodljivosti
Važeći
engleski
2017-05-22
36
76 KM 
Kupi
Ergonomske metode – Dio 1: Povratna metoda – Metoda koja objašnjava kako krajnji korisnici izvršavaju poslove pomoću mašina
Važeći
engleski
2017-06-14
57
92 KM 
Kupi
Gasne instalacije u industriji - Smjernice
Važeći
engleski
2017-05-31
63
98 KM 
Kupi
Sprječavanje i zaštita od požara i eksplozije za kofičaste elevatore


Ukupno 2088, strana 2 od 105