Termini u procesu usklađivanja

Oblast standardizacije:   
Tehnički komitet:
Termin:


Oblast standardizacije Tehnički komitet Termin (en) Termin  
Elektrotehnika BAS/TC 51 computerized numerical controllers kompjuterizovani numerički kontroleri Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 51 application module programski modul Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 51 analysis characterized naznačena analiza Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 51 packaged connector model model sklopljenog konektora Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 51 layered interconnect module slojeviti modul za povezivanje Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 51 composite material aspects aspekti kompozitnog materijala Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 51 key performance indicators (KPI) ključni indikatori učinka Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 electromagnetic radiation Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 photon Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 optical radiation Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 light, visible radiation Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 infrared, IR (abbreviation) Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 ultraviolet, UV (abbreviation) Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 optical spectrum Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 monochromatic radiation Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 coherence Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 coherent Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 spatial coherence, space coherence Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 time coherence, temporal coherence Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 partial coherence Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 degree of coherence Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 coherent radiation Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 coherent area Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 coherence length Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 coherence time Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 incoherence Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 incoherent radiation Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 radiant energy Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 radiant power, optical power, optical flux, radiant flux Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 radiant intensity Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 radiance, brightness (deprecated) (symb.: L) Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 irradiance, intensity (deprecated) Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 power flux density, radiant flux density (symb.: S) Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 intensity Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 radiant emittance, radiant exitance Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 spectral radiance Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 spectral irradiance Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 conservation of brightness (deprecated), brightness theorem (deprecated) Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 geometric optics, ray optics Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 physical optics, wave optics Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 gaussian beam Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 beam diameter, beamwidth Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 beam divergence Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 cosine emission law Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 Lambertian radiator, Lambertian source Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 Lambertian reflector Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 collimation Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 acousto-optic effect Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 electro-optic effect Detalji
Elektrotehnika BAS/TC 30 magneto-optic effect Detalji

Ukupno 345, strana 1 od 7