Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9
Termin (en) structural system
Definicija termina (en) load-bearing members of a building or civil engineering works and the way in which these members function together
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) konstrukcijski sistem
Definicija termina (bs) noseći elementi zgrade ili inženjerskog građevinskog objekta, kao i način na koji ti elementi funkcionišu zajedno
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-01-10
Standard BAS EN 1990:2014