Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9
Termin (en) structural model
Definicija termina (en) idealisation of the structural system used for the purposes of analysis, design and verification
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) konstrukcijski model
Definicija termina (bs) idealizacija konstrukcijskog sistema koja se koristi za potrebe analize, projektovanja i dokaza
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-01-10
Standard BAS EN 1990:2014