Termin - accidental design situation


Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Eurokodovi - Osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje i projektovanje seizmičkih otpornih konstrukcija
Termin (en) accidental design situation
Definicija termina (en) design situation involving exceptional conditions of the structure or its exposure, including fire, explosion, impact or local failure
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) incidentna proračunska situacija
Definicija termina (bs) proračunska situacija koja obuhvata izuzetne uslove konstrukcije ili njene izloženosti, uklјučujući požar, eksploziju, udar ili lokalni lom
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-01-10
Standard BAS EN 1990:2014