Termin - seismic design situation


Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9
Termin (en) seismic design situation
Definicija termina (en) design situation involving exceptional conditions of the structure when subjected to a seismic event
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) seizmička proračunska situacija
Definicija termina (bs) proračunska situacija koja obuhvata izuzetne uslove konstrukcije koja bi mogla biti izložena seizmičkom događaju
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-01-10
Standard BAS EN 1990:2014