Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Eurokodovi - Osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje i projektovanje seizmičkih otpornih konstrukcija
Termin (en) strength
Definicija termina (en) mechanical property of a material indicating its ability to resist actions, usually given in units of stress
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) čvrstoća
Definicija termina (bs) mehaničko svojstvo materijala koje ukazuje na njegovu sposobnost da prihvati dejstva, uobičajeno izražena u jedinicama napona
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-01-10
Standard BAS EN 1990:2014