Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Eurokodovi - Osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje i projektovanje seizmičkih otpornih konstrukcija
Termin (en) maintenance
Definicija termina (en) set of activities performed during the working life of the structure in order to enable it to fulfil the requirements for reliability NOTE Activities to restore the structure after an accidental or seismic event are normally outside the scope of maintenance.
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) održavanje
Definicija termina (bs) skup aktivnosti koje se preduzimaju tokom eksploatacionog vijeka konstrukcije, s cilјem da joj se omogući ispunjenje zahtjeva pouzdanosti NAPOMENA Aktivnosti obnove konstrukcije poslije incidentnog ili seizmičkog događaja obično nisu obuhvaćene održavanjem.
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-02-10
Standard BAS EN 1990:2014