Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Eurokodovi - Osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje i projektovanje seizmičkih otpornih konstrukcija
Termin (en) repair
Definicija termina (en) activities performed to preserve or to restore the function of a structure that fall outside the definition of maintenance
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) popravka
Definicija termina (bs) aktivnosti koje se preduzimaju radi očuvanja ili obnove funkcija konstrukcije koje su van definisanog održavanja
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-02-10
Standard BAS EN 1990:2014