Detalji o terminu

Oblast standardizacije Građevinarstvo
BAS/TC BAS/TC 58 - Eurokodovi - Osnove projektovanja, dejstva na konstrukcije, geotehničko projektovanje i projektovanje seizmičkih otpornih konstrukcija
Termin (en) free action
Definicija termina (en) action that may have various spatial distributions over the structure
Termin (fr)
Definicija termina (fr)
Termin (de)
Definicija termina (de)
Termin (bs) slobodno dejstvo
Definicija termina (bs) dejstvo koje može da ima promjenlјive prostorne raspodjele duž konstrukcije
Termin (hr)
Definicija termina (hr)
Termin (sr)
Definicija termina (sr)
Datum 2015-05-10
Standard BAS EN 1990:2014