BAS/TC 2 Zavarivanje i srodni postupci

Oznaka: BAS/TC 2
Status: Aktivan
Predsjednik: Azra Imamović
Tehnički sekretar/koordinator: Hafiza Zametica

Naslov

Zavarivanje i srodni postupci

Naslov na engleskom jeziku

Welding and allied processes

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda i revizija postojećih važećih standarda u području zavarivanja i srodnih postupaka te standarda za izradu, instaliranje, ispitivanje, upotrebu i sigurnost elektroopreme za zavarivanje.

Scope

Preparing and establishing proposals of B&H standards (BAS), adopting international and European standards, so as revision of existing valid standards related to welding and allied processesand standards to construction, installation, testing, use and safety of electric welding equipment.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CLC/TC 26A

Electric arc welding equipment

CLC/TC 26B

Electric resistance welding

CEN/TC 121

Welding and allied processes

ISO/TC 44

Welding and allied processes

TC 26

Electric welding

ISO/TC 44/SC 10

Quality management in the field of welding

ISO/TC 44/SC 11

Qualification requirements for welding and allied processes personnel

ISO/TC 44/SC 12

Soldering materials

ISO/TC 44/SC 3

Welding consumables

ISO/TC 44/SC 5

Testing and inspection of welds

ISO/TC 44/SC 6

Resistance welding and allied mechanical joining

ISO/TC 44/SC 7

Representation and terms

ISO/TC 44/SC 8

Equipment for gas welding, cutting and allied processes

ISO/TC 44/SC 9

Health and safety

IIW

International Institute of Welding