BAS/TC 24 Ispitivanja bez razaranja (IBR)

Oznaka: BAS/TC 24
Status: Aktivan
Predsjednik: Birman Lošić
Tehnički sekretar/koordinator: Hafiza Zametica

Naslov

Ispitivanja bez razaranja (IBR)

Naslov na engleskom jeziku

Non-destructive testing (NDT)

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda iz područja terminologije, opreme i glavnih principa sljedećih metoda za ispitivanje bez razaranja: akustičke, jonizirajuće radijacije, ispitivanje tečnim penetrantima, elektro, magnetne, optičke, vizuelne, ispitivanje na nepropusnost i ostale metode bez razaranja, te standardizacija temeljnih pravila za kvalifikaciju i certifikaciju osoblja za ispitivanje bez razaranja.

Scope

Preparing and establishing proposals of B&H standards (BAS), adopting international and European standards, so as revision of existing valid standards related to terminology, equipment and basic principles of the following methods of non-destructive testing: acoustic, ionizing radiation, penetrant testing, electro, magnetic, optical, visual, leak testing and other non-destructive methods, and standardization of basic rules for qualification and certification for non-destructive testing personnel.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 138

Non-destructive testing

ISO/TC 135

Non-destructive testing

ISO/TC 135/SC 2

Surface methods

ISO/TC 135/SC 3

Ultrasonic testing

ISO/TC 135/SC 4

Eddy current testing

ISO/TC 135/SC 5

Radiographic testing

ISO/TC 135/SC 6

Leak testing

ISO/TC 135/SC 7

Personnel qualification

ISO/TC 135/SC 8

Thermographic testing

ISO/TC 135/SC 9

Acoustic emission testing