BAS/TC 49 Hemijski inžinjering, laboratorije i kozmetika

Oznaka: BAS/TC 49
Status: Aktivan
Predsjednik: Enisa Omanović-Mikličanin
Tehnički sekretar/koordinator: Tatjana Vidović

Naslov

Hemijski inžinjering, laboratorije i kozmetika

Naslov na engleskom jeziku

Chemical engineering, laboratory equipment and cosmetics

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda čije područje rada obuhvata standardizaciju iz oblasti: laboratorijske opreme, površinski aktivnih tvari i smjesa koje sadrže jednu ili više površinski aktivnih tvari, površinskih hemijskih analiza, hemijske industrije općenito, osnovnih hemijskih proizvoda koji se koriste u različitim industrijama, metoda i zahtjeva ispitivanja hemijskih dezinficijenasa i antiseptika u poljoprivredi, uslužnim djelatnostima, higijeni hrane, industriji, domaćinstvima, medicini i veterini, mikrobioloških i hemijskih metoda ispitivanja kozmetičkih proizvoda.

Scope

Preparing and establishing proposals of B&H (BAS) standards, adopting international and European standards and the revision of existing valid standards related to standardization of laboratory equipment, surface active agents and mixtures containing one or more surface active substances, surface chemical analysis, chemical industry in general, basic chemical products used in various industries, testing methods and application of chemical disinfectants and antiseptics in: agriculture, services, food hygiene, industry, households, medicine and veterinary medicine; microbiological and chemical methods of testing cosmetic products.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 276

Surface active agents

CEN/TC 332

Laboratory equipment

CEN/TC 392

Cosmetics

CEN/TC 216

Chemical disinfectants and antiseptics

ISO/TC 201

Surface chemical analysis

ISO/TC 217

Cosmetics

ISO/TC 47

Chemistry

ISO/TC 48

Laboratory equipment

ISO/TC 91

Surface active agents

ISO/TC 201/SC 2

General procedures

ISO/TC 201/SC 7

Electron spectroscopies

ISO/TC 201/SC 9

Scanning probe microscopy

ISO/TC 226

Materials for the production of primary aluminium

ISO/TC 48/SC 4

Density measuring instruments

ISO/TC 48/SC 3

Thermometers

ISO/TC 201/SC 1

Terminology

ISO/TC 201/SC 3

Data management and treatment

ISO/TC 201/SC 4

Depth profiling

ISO/TC 201/SC 6

Secondary ion mass spectrometry

ISO/TC 201/SC 8

Glow discharge spectroscopy