BAS/TC 13 Zaštita od požara

Oznaka: BAS/TC 13
Status: Aktivan
Predsjednik: Sakib Hrnčić
Tehnički sekretar/koordinator: Stana Buha

Naslov

Zaštita od požara

Naslov na engleskom jeziku

Fire protection

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda i revizija postojećih važećih standarda na polju zaštite od požara i gašenja požara, lične opreme vatrogasaca, terminologije, klasifikacije i simbola.

Scope

Preparing and establishing proposals of B&H standards (BAS), adopting international and European standards, so as revision of existing valid standards related to fire protection and fire fighting, firemen personal equipment, terminology, classification and symbols.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 70

Manual means of fire fighting equipment

CEN/TC 72

Fire detection and fire alarm systems

CEN/TC 191

Fixed firefighting systems

CEN/TC 192

Fire and Rescue Service Equipment

ISO/TC 21

Equipment for fire protection and fire fighting

ISO/TC 21/SC 6

Foam and powder media and firefighting systems using foam and powder

ISO/TC 21/SC 3

Fire detection and alarm systems

ISO/TC 21/SC 11

Smoke and heat control systems and components

ISO/TC 21/SC 2

Manually transportable fire extinguishers

ISO/TC 21/SC 5

Fixed firefighting systems using water

ISO/TC 21/SC 8

Gaseous media and firefighting systems using gas

CEN/TC 369

Candle fire safety