BAS/TC 1 Informaciona tehnologija

Oznaka: BAS/TC 1
Status: Aktivan
Predsjednik: Samir Lemeš
Tehnički sekretar/koordinator: Zvjezdan Šehovac

Naslov

Informaciona tehnologija

Naslov na engleskom jeziku

Information technology

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda iz oblasti informacione tehnologije, uključujući magnetne kartice i kartice sa integralnim kolima, simbole pri kodiranju crticama (bar kod), telematiku koja se primjenjuje u drumskom prometu i transportu, zdravstvenu informatiku, skupove karaktera, inžinjering informacionih sistema, te elektronsku razmjenu podataka.

Scope

Preparing and establishing proposals of BiH standards (BAS), adopting international and European standards, and revision of existing valid standards related to information technology, including magnetic cards, and integrated circuit cards, barcode symbols, road transport and traffic telematics, health informatics, character sets, information systems engineering and electronic data exchange.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 278

Intelligent transport systems

CEN/TC 287

Geographic Information

CEN/TC 304

Information and communications technologies - European localization requirements

CEN/TC 353

Information and Communication Technologies for Learning, Education and Training

ISO/TC 130

Graphic technology

CEN/TC 224

Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment

CEN/TC 251

Health informatics

ISO/TC 204

Intelligent transport systems

ISO/TC 211

Geographic information/Geomatics

ISO/TC 215

Health informatics

ISO/TC 37

Language and terminology

ISO/TC 68

Financial services

ISO/IEC JTC 1

Information technology

ISO/IEC JTC 1/SC 2

Coded character sets

ISO/IEC JTC 1/SC 17

Cards and security devices for personal identification

ISO/IEC JTC 1/SC 22

Programming languages, their environments and system software interfaces

ISO/IEC JTC 1/SC 23

Digitally Recorded Media for Information Interchange and Storage

ISO/IEC JTC 1/SC 24

Computer graphics, image processing and environmental data representation

ISO/IEC JTC 1/SC 25

Interconnection of information technology equipment

ISO/IEC JTC 1/SC 27

IT Security techniques

ISO/IEC JTC 1/SC 28

Office equipment

ISO/IEC JTC 1/SC 29

Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

ISO/IEC JTC 1/SC 31

Automatic identification and data capture techniques

ISO/IEC JTC 1/SC 32

Data management and interchange

ISO/IEC JTC 1/SC 34

Document description and processing languages

ISO/IEC JTC 1/SC 35

User interfaces

ISO/IEC JTC 1/SC 36

Information technology for learning, education and training

ISO/IEC JTC 1/SC 37

Biometrics

ISO/IEC JTC 1/SC 6

Telecommunications and information exchange between systems

ISO/IEC JTC 1/SC 7

Software and systems engineering

ISO/TC 68/SC 2

Financial Services, security

CEN/TC 225

AIDC technologies

ISO/TC 37/SC 1

Principles and methods

ISO/TC 37/SC 2

Terminology workflow and language coding

ISO/TC 37/SC 3

Management of terminology resources

ISO/IEC JTC 1/SC 38

Cloud Computing and Distributed Platforms

ISO/IEC JTC 1/SC 40

IT Service Management and IT Governance

TC 1

Terminology

ISO/TC 42

Photography