BAS/TC 18 Energetski transformatori, mjerni releji i zaštitna oprema

Oznaka: BAS/TC 18
Status: Aktivan
Predsjednik: Lejla Carsimamovic
Tehnički sekretar/koordinator: Željka Popić

Naslov

Energetski transformatori, mjerni releji i zaštitna oprema

Naslov na engleskom jeziku

Power transformers, measuring relays and protective equipment

Područje rada

Pripremanje i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda iz oblasti energetskih transformatora, mjernih releja i zaštitne opreme.

Scope

Preparing and establishing proposals of BiH standards (BAS), adopting international and European standards, and revision of existing valid standards related to power transformers, measuring relays and protective equipment.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

TC 32/SC 32A

High-voltage fuses

TC 32/SC 32B

Low-voltage fuses

TC 32/SC 32C

Miniature fuses

TC 14

Power transformers

CLC/TC 14

Power transformers

CLC/TC 94

Relays

TC 32

Fuses

TC 51

Magnetic components, ferrite and magnetic powder materials

TC 68

Magnetic alloys and steels

TC 94

All-or-nothing electrical relays

TC 95

Measuring relays and protection equipment

TC 96

Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

CLC/SR 32A

High-voltage fuses

CLC/SR 32B

Low-voltage fuses

CLC/SR 32C

Miniature fuses

CLC/SR 94

All-or-nothing electrical relays

CLC/SR 96

Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof

CLC/SR 51

Magnetic components and ferrite materials

CLC/SR 68

Magnetic alloys and steels

CLC/TC 95X

Measuring relays and protection equipment