BAS/TC 14 Lična zaštitna oprema

Oznaka: BAS/TC 14
Status: Aktivan
Predsjednik: Mehmed Ganić
Tehnički sekretar/koordinator: Jasmina Ljubunčić

Naslov

Lična zaštitna oprema

Naslov na engleskom jeziku

Personal protective equipment

Područje rada

Izrada prednacrta i utvrđivanje nacrta i prijedloga BAS standarda i drugih dokumenata standardizacije, praćenje njihove primjene, sistematskog pregleda i revizije, te primjene postupka preuzimanja međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda u području kvaliteta i osobina lične zaštitne opreme, izuzev opreme za zaštitu od nuklearne radijacije.

Scope

Preparing drafts, final drafts and proposals of BAS standards and other standardization documents, monitoring their implementation, systematic review and revision, implementing adoption procedures of international, European and national standards related to quality and performances of personal protective equipment, excluding equipment for nuclear radiation protection.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 79

Respiratory protective devices

CEN/TC 85

Eye protective equipment

ISO/TC 159

Ergonomics

ISO/TC 94

Personal safety -- Personal protective equipment

CEN/TC 122

Ergonomics

ISO/TC 83

Sports and other recreational facilities and equipment

CEN/TC 136

Sports, playground and other recreational facilities and equipment

CEN/TC 158

Head protection

CEN/TC 159

Hearing protectors

CEN/TC 160

Protection against falls from height including working belts

CEN/TC 161

Foot and leg protectors

CEN/TC 162

Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets

ISO/TC 159/SC 4

Ergonomics of human-system interaction

ISO/TC 83/SC 4

Snowsports equipment

ISO/TC 94/SC 15

Respiratory protective devices

ISO/TC 94/SC 4

Personal equipment for protection against falls

ISO/TC 94/SC 13

Protective clothing

ISO/TC 159/SC 1

General ergonomics principles

ISO/TC 159/SC 3

Anthropometry and biomechanics

ISO/TC 159/SC 5

Ergonomics of the physical environment

ISO/TC 83/SC 5

Ice hockey equipment and facilities

ISO/TC 94/SC 14

Firefighters' personal equipment

ISO/TC 94/SC 3

Foot protection

ISO/TC 94/SC 6

Eye and face protection

ISO/TC 94/SC 1

Head protection

ISO/TC 83/SC 6

Martial arts