BAS/TC 51 Automatika

Oznaka: BAS/TC 51
Status: Aktivan
Predsjednik: Igor Krcmar
Tehnički sekretar/koordinator: Željka Popić

Naslov

Automatika

Naslov na engleskom jeziku

Automation

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda iz oblasti automatizacije zgrada, kontrole i upravljanja; napredne tehnologije proizvodnje; sistema automatskog upravljanja i integriranja; inteligentnih transportnih sistema; sabirnica; osnovnih principa i principa sigurnosti za interfejs čovjek – mašina, označavanja i identifikacije; mjerenja, kontrole i automatizacije u industrijskim procesima, sigurnosti kontrole mjerenja i laboratorijsku opreme; automatske kontrole u domaćinstvu i automatizacije projektovanja.

Scope

Preparing and establishing proposals of BiH standards (BAS), adopting international and European standards, and revision of existing valid standards related to building automation, control and building management, advanced manufactoring technologies, automatic control systems and integration, intelligent transport systems, fieldbus, basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification, industrial processes measurement, control and automation, safety of measuring control and laboratory equipment, automatic control for household use, design automation.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 310

Advanced automation technologies and their applications

ISO/TC 184

Automation systems and integration

CLC/TC 72

Automatic electrical controls

CEN/TC 247

Building Automation, Controls and Building Management

CLC/SR 16

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification

CLC/SR 65B

Devices & process analysis

CLC/TC 65X

Industrial-process measurement, control and automation

TC 65

Industrial-process measurement, control and automation

TC 66

Safety of measuring, control and laboratory equipment

TC 72

Automatic electrical controls

CLC/SR 66

Safety of measuring, control, and laboratory equipment

ISO/TC 184/SC 1

Physical device control

ISO/TC 184/SC 5

Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applications

ISO/TC 184/SC 4

Industrial data

TC 65/SC 65A

System aspects

TC 65/SC 65B

Measurement and control devices

TC 65/SC 65C

Industrial networks

TC 65/SC 65E

Devices and integration in enterprise systems

ISO/TC 299

Robotics