BAS/TC 42 Drvo i proizvodi od drveta

Oznaka: BAS/TC 42
Status: Aktivan
Predsjednik: Mićo Drljo
Tehnički sekretar/koordinator: Hafiza Zametica

Naslov

Drvo i proizvodi od drveta

Naslov na engleskom jeziku

Wood and wood products

Područje rada

Standardizacija u području oblog drveta, rezane građe i konstrukcija od drva, furnira, ploča sa drvenom osnovom, slojevitih ploča, ploča vlaknatica, ploča iverica, otpadaka od pluta, pluta i proizvoda od pluta, vrata, prozora i namještaja, papira, kartona i pulpe, sigurnosti mašina za obradbu drva, uključujući terminologiju, klasifikaciju i simbole, dimenzije, metode ispitivanja, specifične namjene i zdravstvene zahtjeve.

Scope

Standardization in area of round and sawn timber and timber constructions, veneers, wood based panels, plywoods, fibreboards, particleboards, cork refuse, cork and cork products, doors, windows and furniture, including terminology, classifications and symbols, dimensions, testing methods, specific purpose and health requirements.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 38

Durability of wood and wood-based products

ISO/TC 136

Furniture

CEN/TC 112

Wood-based panels

CEN/TC 175

Round and sawn timber

CEN/TC 207

Furniture

ISO/TC 218

Timber

ISO/TC 6

Paper, board and pulps

ISO/TC 87

Cork

ISO/TC 89

Wood-based panels

CEN/TC 142

Woodworking machines - Safety

CEN/TC 172

Pulp, paper and board

ISO/TC 6/SC 2

Test methods and quality specifications for paper and board

ISO/TC 89/SC 3

Plywood

ISO/TC 89/SC 2

Particle boards

ISO/TC 89/SC 1

Fibre boards