BAS/TC 5 Telekomunikacije

Oznaka: BAS/TC 5
Status: Aktivan
Predsjednik: Himzo Bajric
Tehnički sekretar/koordinator: Dragan Ćućilo

Naslov

Telekomunikacije

Naslov na engleskom jeziku

Telecommunications

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda čije područje rada obuhvata standardizaciju u oblasti: Sigurnost telekomunikacione opreme i sistema, opremu i usluge za ljude specijalnih potreba, elektromagnetnu kompatibilnost i radio spektar, radio opremu i sisteme, terminalsku opremu, satelitske zemaljske stanice i sisteme, mobilne sisteme, prenosi i mulltipleksiranje, audio, video i multimedijalne sisteme i opremu, komunikacije, mreže i sisteme povezivanja, zajedničke mreže, signale protokole i prespajanja, metode ispitivanja i specifikacije za ispitivanja, digitalne mreže integrisanih usluga, digitalne napredne bežične telekomunikacije, telekom i internet konvergirane usluge i protokole za napredno umrežavanje, upravljanje energetskog sistema i pridružene komunikacije, odašiljačku opremu za radiokomunikacije.

Scope

Preparing and establishing proposals of BiH standards (BAS), adopting international and European standards, and revision of existing valid standards related to: safety of telecommunication equipment and systems; equipment and services for people with special needs; electromagnetic compatibility and radio spectrum matters; radio equipment and systems; (telecommunications) terminal equipment; satellite ground stations and systems; mobile systems; transmission and multiplexing; audio, video and multimedia systems and equipment; communications, networks and integration systems; common networks; signal protocols and routing; test methods and specifications; integrated services digital networks; digital enhanced cordless telecommunications; telecommunication and internet converged services and protocols for advanced networking; power system control and associated communications; transmitting equipment for radiocommunication.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 294

Communication systems for meters

CEN/TC 331

Postal services

CLC/TC 108X

Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology

CLC/SR 86

Fibre optics

CLC/SR 86B

Fibre optic interconnecting devices and passive components

CLC/SR 86C

Fibre optic systems and active devices

CLC/TC 209

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services

CLC/TC 215

Electrotechnical aspects of telecommunication equipment

CLC/SR 100

Audio, video and multimedia systems and equipment

CLC/SR 103

Transmitting equipment for radiocommunication

CLC/TC 86A

Optical fibres and optical fibre cables

CLC/TC 86BXA

Fibre optic interconnect, passive and connectorised components

CLC/TC 57

Power systems management and associated information exchange

CLC/TC 100X

Audio, video and multimedia systems and equipment and related sub-systems

TC 57

Power systems management and associated information exchange

TC 86

Fibre optics

TC 100

Audio, video and multimedia systems and equipment

TC 103

Transmitting equipment for radiocommunication

TC 108

Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology

TC 86/SC 86A

Fibres and cables

TC 86/SC 86B

Fibre optic interconnecting devices and passive components

TC 86/SC 86C

Fibre optic systems and active devices