BAS/TC 50 Ambalaža, plastika i guma

Oznaka: BAS/TC 50
Status: Aktivan
Predsjednik: Selma Bašagić
Tehnički sekretar/koordinator: Tatjana Vidović

Naslov

Ambalaža, plastika i guma

Naslov na engleskom jeziku

Packaging, plastics and rubber

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda, te revizija postojećih važećih standarda čije područje rada obuhvata standardizaciju iz oblasti: terminologije, metoda ispitivanja i specifikacija za gumu, glavne ingredijente gume i proizvode od gume, plastičnih i gumenih cijevi i cijevnih priključaka za sve namjene, pakovanja, uključujući staklene kontejnere, kao i klasifikaciju mašina za pakovanje, prateće opreme i sigurnosti mašina.

Scope

Preparing and establishing proposals of B&H (BAS) standards, adopting international and European standards and the revision of existing valid standards related to standardization of terminology, test methods and specification for rubber, rubber main ingredients and rubber products, rubber and plastics hoses and hose assemblies, packaging including glass containers, classification of packaging machines, related equipment and safety of machinery.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 261

Packaging

ISO/TC 122

Packaging

CEN/TC 102

Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices

CEN/TC 218

Rubber and plastics hoses and hose assemblies

CEN/TC 249

Plastics

ISO/TC 45

Rubber and rubber products

ISO/TC 63

Glass containers

ISO/TC 61

Plastics

CEN/TC 145

Plastics and rubber machines

CEN/TC 146

Packaging machines - Safety

ISO/TC 122/SC 3

Performance requirements and tests for means of packaging, packages and unit loads (as required by ISO/TC 122)

ISO/TC 45/SC 1

Rubber and plastics hoses and hose assemblies

ISO/TC 45/SC 2

Testing and analysis

ISO/TC 45/SC 3

Raw materials (including latex) for use in the rubber industry

ISO/TC 45/SC 4

Products (other than hoses)

ISO/TC 61/SC 10

Cellular plastics

ISO/TC 61/SC 11

Products

ISO/TC 61/SC 12

Thermosetting materials

ISO/TC 61/SC 13

Composites and reinforcement fibres

ISO/TC 61/SC 2

Mechanical behavior

ISO/TC 61/SC 4

Burning behaviour

ISO/TC 61/SC 6

Ageing, chemical and environmental resistance

ISO/TC 61/SC 9

Thermoplastic materials

ISO/TC 61/SC 1

Terminology

ISO/TC 61/SC 5

Physical-chemical properties

ISO/TC 51

Pallets for unit load method of materials handling