BAS/TC 37 Sigurnost građevina od požara

Oznaka: BAS/TC 37
Status: Aktivan
Predsjednik: Nezir Bijedić
Tehnički sekretar/koordinator: Stana Buha

Naslov

Sigurnost građevina od požara

Naslov na engleskom jeziku

Fire safety in buildings

Područje rada

Izrada prednacrta i utvrđivanje nacrta i prijedloga BAS standarda i drugih dokumenata standardizacije, praćenje njihove primjene, sistematskog pregleda i revizije, te primjene postupka preuzimanja međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda u oblasti sigurnosti građevina od požara. Standardi koji sadrže ponašanje i klasifikaciju građevinskih proizvoda, komponenti i elemenata konstrukcije pri požaru; standardi za procjenu opasnosti od požara i za protivpožarne sisteme u objektima; standardi iz oblasti visokootporne i fine keramike.

Scope

Preparing drafts, final drafts and proposals of BAS standards and other standardization documents, monitoring their implementation, systematic review and revision, implementing adoption procedures of international, European and national standards in the field of fire safety in buildings. Standards containing behaviour and classification of construction products, components and elements of constructions for fire, standards for evaluation of fire hazard and fire safety systems in buildings, standards in the field of advanced and fine ceramics.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

ISO/TC 92

Fire safety

CEN/TC 184

Advanced technical ceramics

CEN/TC 187

Refractory products and materials

ISO/TC 206

Fine ceramics

ISO/TC 33

Refractories

CEN/TC 127

Fire safety in buildings

ISO/TC 92/SC 1

Fire initiation and growth

ISO/TC 92/SC 2

Fire containment

ISO/TC 92/SC 3

Fire threat to people and environment

ISO/TC 92/SC 4

Fire safety engineering