BAS/TC 52 Upravljačka i sklopna postrojenja

Oznaka: BAS/TC 52
Status: Aktivan
Predsjednik: Bojan Jokanović
Tehnički sekretar/koordinator: Miljan Vasković

Naslov

Upravljačka i sklopna postrojenja

Naslov na engleskom jeziku

Controlgear and switchgear installation

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda te revizija postojećih važećih standarda iz oblasti visokonaponskih upravljačkih i sklopnih postrojenja, niskonaponskih upravljačkih i sklopnih postrojenja, niskonaponskih upravljačkih i sklopnih blokova, sistemskog inženjeringa i energetskih postrojenja

Scope

Preparing and establishing proposals of BiH standards (BAS), adopting international and European standards, and revision of existing valid standards related to high voltage switchgear and controlgear installations, low voltage switchgear and controlgear installations, low voltage switchgear and controlgear assemblies, system engineering and power installations.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

TC 17

High-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 17AC

High-voltage switchgear and controlgear

CLC/TC 99X

Power installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)

TC 99

Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical power installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC

TC 17/SC 17C

Assemblies

TC 17/SC 17A

Switching devices

CLC/BTTF 128-2

Erection and operation of electrical test equipment

CLC/SR 121B

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

CLC/TC 121A

Low-voltage switchgear and controlgear

TC 121/SC 121A

Low-voltage switchgear and controlgear

TC 121/SC 121B

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies