BAS/TC 57 Kućanski i slični električni aparati

Oznaka: BAS/TC 57
Status: Aktivan
Predsjednik: Božidar Popovic
Tehnički sekretar/koordinator: Miljan Vasković

Naslov

Kućanski i slični električni aparati

Naslov na engleskom jeziku

Household and similar electrical appliances

Područje rada

Priprema i utvrđivanje prijedloga bosanskohercegovačkih (BAS) standarda, preuzimanje međunarodnih i evropskih standarda i revizija postojećih važećih standarda čije područje rada obuhvata standardizaciju u oblasti: sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja, performanse kućanskih i sličnih električnih uređaja, sigurnost upravljanja motornih električnih uređaja.

Scope

Preparing and establishing proposals of BiH standards (BAS), adopting international and European standards, and revision of existing valid standards related to: safety of household and similar electrical appliances; performance of household and similar electrical appliances; safety of motor-operated electric tools.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

TC 116

Safety of motor-operated electric tools

CLC/TC 59X

Performance of household and similar electrical appliances

CLC/TC 61

Safety of household and similar electrical appliances

TC 59

Performance of household and similar electrical appliances

TC 61

Safety of household and similar electrical appliances

CLC/TC 116

Safety of motor-operated electric tools

TC 61/SC 61C

Safety of refrigeration appliances for household and commercial use

TC 61/SC 61J

Electrical motor-operated cleaning appliances for commercial use

TC 61/SC 61H

Safety of electrically-operated farm appliances

TC 59/SC 59C

Heating appliances

TC 61/SC 61D

Appliances for air-conditioning for household and similar purposes

TC 61/SC 61B

Safety of microwave appliances for household and commercial use

TC 59/SC 59M

Performance of electrical household and similar cooling and freezing appliances

TC 59/SC 59A

Electric dishwashers

TC 59/SC 59D

Performance of household and similar electrical laundry appliances

TC 59/SC 59K

Performance of household and similar electrical cooking appliances

TC 59/SC 59F

Surface cleaning appliances

TC 59/SC 59L

Small household appliances