BAS/TC 55 Društvena odgovornost

Oznaka: BAS/TC 55
Status: Aktivan
Predsjednik: Dragana Kokot
Tehnički sekretar/koordinator: Tihomir Anđelić

Naslov

Društvena odgovornost

Naslov na engleskom jeziku

Social responsibility

Područje rada

Standardizacija u oblasti društvene odgovornosti radi pružanja smjernica svim zainteresovanim stranama (privredi, tijelima javne uprave ili civilnom društvu), a koje se odnose na: sadržaj, terminologiju i definicije povezane s društvenom odgovornošću; kontekst društvene odgovornosti zavisno od djelatnosti organizacije; integrisanje, primjenu i zagovaranje društveno odgovornog poslovanja u organizacijama te doprinos održivom razvoju, te standardizacija u području upravljanja koja se odnosi na aspekte upravljanja, kontrole i odgovornosti organizacija.

Scope

standardization in the area of social responsibility in order to provide guidance to all stakeholders (industry, administrative bodies or civil society) related to the content, terminology and definitions of social responsibility; the context of social responsibility depending on the activities of the organizations; integration, implementation and advocacy of Corporate Social Responsibility within the organizations and contribution to sustainable development.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

ISO/TMBG

Technical Management Board - groups

ISO/TC 309

Governance of organizations