BAS/TC 59 Društvena sigurnost i zaštita

Oznaka: BAS/TC 59
Status: Aktivan
Predsjednik: Radoje Đorda
Tehnički sekretar/koordinator: Miljan Savić

Naslov

Društvena sigurnost i zaštita

Naslov na engleskom jeziku

Societal Security and Protection

Područje rada

Standardizacija u oblasti društvene sigurnosti, zaštite građana i odgovora na incidente, prirodne i druge nesreće, katastrofe izazvane namjernim i nenamjernim ljudskim djelovanjem; priprema standarda u području terminologije, upravljanja kontinuitetom poslovanja u procesu planiranja, uspostavljanja, primjene, funkcionisanja, praćenja, preispitivanja i održavanja ovog sistema, kao i upravljanja u vanrednim situacijama u svim fazama uključujući aspekte prevencije, odgovora, ublažavanja i oporavka uz pomoću tehničkih, ljudskih, organizacionih i operativnih resursa.

Scope

Standardization in the field of societal security, protection of society from and response to incidents, natural and other disasters, disasters caused by intentional and unintentional human acts; preparation of standards in the field of terminology, business continuity management in process of planning, establishment, implementation, operation, monitoring, review and maintenance of this system as well as emergency management in all phases including aspects of prevention, response, mitigation and recovery with the help of technical, human, organizational and operational resources.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 391

Societal and Citizen Security

ISO/TC 292

Security and resilience