BAS/TC 62 Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5

Oznaka: BAS/TC 62
Status: Aktivan
Predsjednik: Slađana Miljanović
Tehnički sekretar/koordinator: Bojana Zecevic

Naslov

Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5

Naslov na engleskom jeziku

Design of construction structures - Eurocode 3 and Eurocode 5

Područje rada

Standardizacija za pravila projektovanja i proračun čeličnih i drvenih konstrukcija, uzimajući u obzir odnos između pravila za projektovanje i pretpostavki o građevinskim materijalima, izvođenju i kontroli građevinskih radova.

Scope

Standardization for design rules and calculation of steel structures and timber structures taking into account the relationship between design rules and the assumptions to be made for construction products, execution and control.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 250/SC 3

Eurocode 3 - Design of steel structures

CEN/TC 250/SC 5

Eurocode 5: Design of timber structures

CEN/TC 284

Greenhouses