BAS/TC 61 Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6

Oznaka: BAS/TC 61
Status: Aktivan
Predsjednik: Mustafa Hrasnica
Tehnički sekretar/koordinator: Bojana Zecevic

Naslov

Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6

Naslov na engleskom jeziku

Design of construction structures - Eurocode 2, Eurocode 4 and Eurocode 6

Područje rada

Standardizacija za pravila projektovanja i proračun betonskih, spregnutih i zidanih konstrukcija, uzimajući u obzir odnos između pravila za projektovanje i pretpostavki o građevinskim materijalima, izvođenju i kontroli građevinskih radova.

Scope

Standardization for design rules and calculation of concrete structures, composite steel and concrete structures, and masonry structures taking into account the relationship between design rules and the assumptions to be made for construction products, execution and control.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 250/SC 2

Eurocode 2: Design of concrete structures

CEN/TC 250/SC 6

Eurocode 6: Design of masonry structures

CEN/TC 250/SC 4

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures