BAS/TC 4/WG 2 Izrada nacionalnog dodataka BAS EN 10080/NA

Oznaka: BAS/TC 4/WG 2
Status: Aktivan
Predsjednik: Mirzeta Sarajlić
Tehnički sekretar/koordinator: Stana Buha

Naslov

Izrada nacionalnog dodataka BAS EN 10080/NA

Naslov na engleskom jeziku

Nema informacija.

Područje rada

Izrada i utvrđivanje prednacrt nacionalnog dodatka BAS EN 10080/NA, Čelik za armiranje betona - Zavarivi armaturni čelik - Općenito - Nacionalni dodatak, te dostava istog na razmatranje Tehničkom komitetu BAS/TC 4; da na zahtjev tehničkog komiteta BAS/TC 4 razmotri primjedbe upućene tokom javne rasprave na nacrt izvornog standardizacijskog dokumenta, te da Tehničkom komitetu BAS/TC 4 dostavi mišljenje u vezi s utvrđivanjem konačnog nacrta izvornog standardizacijskog dokumenta

Scope

Nema informacija.