BAS/TC 39 Zaštita materijala od korozije

Oznaka: BAS/TC 39
Status: Aktivan
Predsjednik: Indira Kozica
Tehnički sekretar/koordinator: Jasmina Ljubunčić

Naslov

Zaštita materijala od korozije

Naslov na engleskom jeziku

Corrosion protection of materials

Područje rada

Izrada prednacrta i utvrđivanje nacrta i prijedloga BAS standarda i drugih dokumenata standardizacije, praćenje njihove primjene, sistematskog pregleda i revizije, te primjene postupka preuzimanja međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda u području zaštite materijala od korozije (terminologija, ispitivanje korozije, metalne i nemetalne prevlake i procjena mogućnosti upotrebe različitih sistema zaštite).

Scope

Preparing drafts, final drafts and proposals for B&H standards and other standardization documents, monitoring their implementation, systematic review and revision and implementation of adoption procedures of international, European and national standards in area of corrosion protection of materials (terminology, corrosion tests, metallic and non-metallic coatings and assessment of possibilities for use of different protection systems).

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 262

Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys

CEN/TC 271

Surface treatment equipment - Safety

CEN/TC 298

Pigments and extenders

ISO/TC 107

Metallic and other inorganic coatings

ISO/TC 156

Corrosion of metals and alloys

CEN/TC 219

Cathodic protection

CEN/TC 240

Thermal spraying and thermally sprayed coatings

ISO/TC 35

Paints and varnishes

CEN/TC 139

Paints and varnishes

ISO/TC 35/SC 12

Preparation of steel substrates before application of paints and related products

ISO/TC 107/SC 8

Chemical conversion coatings

ISO/TC 107/SC 3

Electrodeposited coatings and related finishes

ISO/TC 107/SC 4

Hot dip coatings (galvanized, etc.)

ISO/TC 107/SC 7

Corrosion tests

ISO/TC 35/SC 14

Protective paint systems for steel structures

ISO/TC 35/SC 9

General test methods for paints and varnishes

ISO/TC 107/SC 9

Physical vapor deposition coatings

ISO/TC 35/SC 15

Protective coatings: concrete surface preparation and coating application

ISO/TC 256

Pigments, dyestuffs and extenders