BAS/TC 48 Tekstil, koža, odjeća i obuća

Oznaka: BAS/TC 48
Status: Aktivan
Predsjednik: Alisa Salković
Tehnički sekretar/koordinator: Jasmina Ljubunčić

Naslov

Tekstil, koža, odjeća i obuća

Naslov na engleskom jeziku

Textile, leather, clothing and footwear

Područje rada

Izrada prednacrta i utvrđivanje nacrta i prijedloga BAS standarda i drugih dokumenata standardizacije, praćenje njihove primjene, sistematskog pregleda i revizije, te primjene postupka preuzimanja međunarodnih, evropskih i nacionalnih standarda u u području tekstilne, kožarske i obućarske industrije koja obuhvata: tehnologiju tekstila i kože (procesi u tekstilnoj industriji, pomoćni materijali za tekstil, tekstilna vlakna, proizvodi tekstilne industrije, materijali za ojačavanje mješavina, mašine za tekstilnu industriju i tehnologija kože) i odjevnu industriju (odjeća, pokrivala za glavu, obuća i šivaće mašine i druga oprema za odjevnu industriju).

Scope

Preparing drafts, final drafts and proposals for B&H standards and other standardization documents, monitoring their implementation, systematic review and revision and implementation of adoption procedures of international, European and national standards in area of textile, leather, clothing and footwear industry which includes: textiles and leather technology (processes in textile industry, textile auxiliary materials, textile fibers, textile products, materials for reinforcement of composites, machinery for textile industry and leather technology) and clothing industry (clothing, headgear, footwear, sewing machines and other equipment for clothing industry.

Veza sa svim međunarodnim/evropskim komitetima

CEN/TC 289

Leather

CEN/TC 309

Footwear

ISO/TC 120

Leather

ISO/TC 133

Clothing sizing systems - size designation, size measurement methods and digital fittings

ISO/TC 137

Footwear sizing designations and marking systems

ISO/TC 148

Sewing machines

CEN/TC 214

Textile machinery and accessories

CEN/TC 248

Textiles and textile products

ISO/TC 216

Footwear

ISO/TC 38

Textiles

ISO/TC 72

Textile machinery and accessories

ISO/TC 38/SC 1

Tests for coloured textiles and colorants

ISO/TC 120/SC 1

Raw hides and skins, including pickled pelts

ISO/TC 120/SC 2

Tanned leather

ISO/TC 120/SC 3

Leather products

ISO/TC 38/SC 2

Cleansing, finishing and water resistance tests

ISO/TC 38/SC 23

Fibres and yarns

ISO/TC 38/SC 24

Conditioning atmospheres and physical tests for textile fabrics

ISO/TC 72/SC 5

Industrial laundry and dry-cleaning machinery and accessories

ISO/TC 72/SC 8

Safety requirements for textile machinery

CEN/SS H10

Sewing machines

ISO/TC 38/SC 20

Fabric descriptions

ISO/TC 72/SC 1

Spinning preparatory, spinning, twisting and winding machinery and accessories

ISO/TC 72/SC 10

Common standards

ISO/TC 72/SC 3

Machinery for fabric manufacturing including preparatory machinery and accessories

ISO/TC 72/SC 4

Dyeing and finishing machinery and accessories

CEN/TC 443

Feather and down