Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS 1008:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje kemijskog sastava pepela – Osnovne odredbe
Methods of analysis of coal and coke - Determination of the chemical composition of the ash - General requirements
Oznaka standarda: BAS 1009:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje silicijdioksida (SiO₂) u pepelu čvrstih goriva
Determination of silicon dioxide (SiO₂) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1010:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje barijoksida (BaO) u pepelu čvrstih goriva
Methods of analysis of coal and coke - Determination of barium oxide (BaO) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1011:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje oksida željeza (Fe₂O₃) u pepelu čvrstih goriva
Methods of analysis of coal and coke - Determination of iron oxide (Fe₂O₃) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1012:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje titanoksida (TiO₂) u pepelu čvrstih goriva
Methods of analysis of coal and coke - Determination of titanium oxide (TiO₂) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1013:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje aluminijoksida (Al₂O₃) u pepelu čvrstih goriva
Methods of analysis of coal and coke - Determination of titanium oxide (Al₂O₃) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1014:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje kalcijoksida (CaO) u pepelu čvrstih goriva
Methods of analysis of coal and coke - Determination of calcium oxide (CaO) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1015:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje magnezijoksida (MgO) u pepelu čvrstih goriva
Methods of analysis of coal and coke - Determination of magnesium oxide (MgO) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1016:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje manganoksida (Mn₃O₄) u pepelu čvrstih goriva
Methods of analysis of coal and coke - Determination of manganese oxide (Mn₃O₄) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1017:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje natrijoksida i kalijoksida (Na₂O i K₂O) u pepelu čvrstih goriva
Methods of analysis of coal and coke - Determination of sodium oxide and potassium oxide (Na₂O and K₂O) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1018:2003
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2016-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2021-04-25
Metode ispitivanja uglja i koksa – Određivanje sumportrioksida (SO₃) u pepelu čvrstih goriva
Methods of analysis of coal and coke – Determination of sulfur trioxide (SO₃) in ash from solid fuels
Oznaka standarda: BAS 1025:2004
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-04-21
Predviđeni datum naredne faze: 2022-04-21
Ugalj - Opšta klasifikacija
Coal - General classification
Oznaka standarda: BAS 1027:2004
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-04-21
Predviđeni datum naredne faze: 2022-04-21
Čvrsta mineralna goriva - Briketi iz uglja - Određivanje otpornosti prema pritisku
Solid mineral fuels - Coal briquettes - Determination of resistance to pressure
Oznaka standarda: BAS 1028:2004
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-04-21
Predviđeni datum naredne faze: 2022-04-21
Čvrsta mineralna goriva - Briketi iz uglja - Određivanje mehaničke čvrstoće u bubnju
Solid mineral fuels - Coal briquettes - Determination of the mechanical strength in drum
Oznaka standarda: BAS 1029:2004
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-04-21
Predviđeni datum naredne faze: 2022-04-21
Čvrsta mineralna goriva - Briketi iz uglja - Određivanje mehaničke čvrstoće na metalnoj ploči
Solid mineral fuels - Coal briquettes - Determination of the mechanical strength of the metal plate
Oznaka standarda: BAS 1030:2004
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 27
Datum realizacije: 2017-04-21
Predviđeni datum naredne faze: 2022-04-21
Čvrsta mineralna goriva - Briketi iz uglja - Određivanje apsorpcije vode
Solid mineral fuels - Coal briquettes - Determination of water absorption
Oznaka standarda: BAS 1036:2005
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 17
Datum realizacije: 2018-10-30
Predviđeni datum naredne faze: 2023-10-30
Tehnička dokumentacija proizvoda - Savijanje crteža
Technical product documentation - Folding of drawings
Oznaka standarda: BAS 1049:2010
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-05-10
Predviđeni datum naredne faze: 2021-05-11
Halal hrana - Zahtjevi i mjere
Halal food - Requirements and measures
Oznaka standarda: BAS 1050:2014
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2019-07-15
Predviđeni datum naredne faze: 2024-07-15
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Tehnički uslovi
Vertical road traffic signs - Technical requirements
Oznaka standarda: BAS 1051:2014
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2019-07-15
Predviđeni datum naredne faze: 2024-07-15
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi opasnosti
Vertical road traffic signs - Danger warning signs


Ukupno 1883, strana 1 od 95