Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS ISO 13300-1:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-08-05
Predviđeni datum naredne faze: 2021-08-02
Senzorna analiza - Opšta upustva za osoblje u laboratoriji za senzornu ocjenu - Dio 1: Odgovornost osoblja
Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory - Part 1: Staff responsibilities
Oznaka standarda: BAS ISO 13300-2:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-08-02
Predviđeni datum naredne faze: 2021-08-02
Senzorna analiza - Opšta upustva za osoblje u laboratoriji za senzornu ocjenu - Dio 2: Odabir i obuka voditelja panela
Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory - Part 2: Recruitment and training of panel leaders
Oznaka standarda: BAS ISO 13302:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-09-07
Predviđeni datum naredne faze: 2023-09-07
Senzorne analize - Metode za procjenu promjene arome prehrambenih proizvoda obzirom na pakovanje
Sensory analysis - Methods for assessing modifications to the flavours of foodstuffs due to packaging
Oznaka standarda: BAS ISO 16657:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-09-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-09-11
Senzorne analize - Oprema - Čaša za testiranje maslinovog ulja
Sensory analysis - Apparatus - Olive oil tasting glass
Oznaka standarda: BAS ISO 16820:2008
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2018-03-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-26
Senzorne analize - Metodologija - Sekvencijalne analize
Sensory analysis - Methodology - Sequential analysis
Oznaka standarda: BAS ISO 29842:2013
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-08
Predviđeni datum naredne faze: 2022-08-08
Senzorne analize – Metodologija – Izbalansirani nekompletni blok dizajni
Sensory analysis - Methodology - Balanced incomplete block designs
Oznaka standarda: BAS ISO 3591:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-08-05
Predviđeni datum naredne faze: 2021-08-02
Senzorne analize - Oprema - Čaše za testiranje vina
Sensory analysis - Apparatus - Wine-tasting glass
Oznaka standarda: BAS ISO 3972:2013
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2018-05-10
Predviđeni datum naredne faze: 2023-05-10
Senzorne analize – Metodologija - Metoda za ispitivanje osjetljivosti okusa
Sensory analysis - Methodology - Method of investigating sensitivity of taste
Oznaka standarda: BAS ISO 4121:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-12-21
Predviđeni datum naredne faze: 2020-12-21
Senzorne analize - Metodologija - Vodič za korištenje kvantitativnih skala
Sensory analysis - Guidelines for the use of quantitative response scales
Oznaka standarda: BAS ISO 5496:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-11-11
Predviđeni datum naredne faze: 2021-11-11
Senzorne analize - Metodologija - Upućivanje i obuka ocjenjivača za detekciju i raspoznavanje mirisa
Sensory analysis - Methodology - Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours
Oznaka standarda: BAS ISO 5497:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-11-11
Predviđeni datum naredne faze: 2021-11-11
Senzorne analize - Metodologija - Vodič za pripremu uzoraka kod kojih nisu moguće direktne senzorne analize
Sensory analysis - Methodology - Guidelines for the preparation of samples for which direct sensory analysis is not feasible
Oznaka standarda: BAS ISO 8587:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-11-11
Predviđeni datum naredne faze: 2021-11-11
Senzorne analize - Metodologija - Rangiranje
Sensory analysis - Methodology - Ranking
Oznaka standarda: nsBAS EN 1991-3/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Eurokod 1: Dejstva na konstrukcije ‒ Dio 3: Dejstva prouzrokovana kranovima i mašinama - Nacionalni dodatak
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery - National Annex
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije - Nacionalni dodatak
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1996-1-2/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija - Dio 1-2: Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Nacionalni dodatak
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design - National annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1996-2/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 2: Proračunska razmatranja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija - Nacionalni dodatak
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1996-3/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija – Dio 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije - Nacionalni dodatak
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-3/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Evrokod 8 - Proračun konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 3: Procjena stanja i ojačanje zgrada - Nacionalni dodatak
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-5/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja - Nacionalni dodatak
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5 : Foundations, retaining structures and geotechnical aspects - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-6/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2019-12-27
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Evrokod 8 - Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa - Dio 6: Tornjevi, jarboli i dimnjaci - Nacionalni dodatak
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys - National Annex


Ukupno 3293, strana 6 od 165