Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: pnBAS EN 1176-1:2019
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2019-10-10
Oprema i površine za dječija igrališta – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Oznaka standarda: pnBAS EN 12312-8:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 8: Stepeništa i platforme za održavanje
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 8: Maintenance or service stairs and platforms
Oznaka standarda: pnBAS EN 15895+A1:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Ručni alati sa spremnikom za punjenje - Sigurnosni zahtjevi - Alati za trajno obilježavanje i pričvršćivanje
Cartridge operated hand-held tools - Safety requirements - Fixing and hard marking tools
Oznaka standarda: pnBAS EN 1993-3-1/NA:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 62
Datum realizacije: 2020-02-06
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-09
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci – Tornjevi i jarboli
Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-1: Towers, masts and chimneys – Towers and masts
Oznaka standarda: pnBAS EN 1993-3-2/NA:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 62
Datum realizacije: 2020-02-06
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-09
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 3-2: Tornjevi, stubovi i dimnjaci – Dimnjaci - Nacionalni dodatak
Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys - National Annex
Oznaka standarda: pnBAS EN 1994-1-1/NA:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2020-02-06
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-06
Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak
Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1 : General rules and rules for buildings - National Annex
Oznaka standarda: pnBAS EN 1994-1-2/NA:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2020-02-06
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-06
Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara - Nacionalni dodatak
Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structure fire design - National Annex
Oznaka standarda: pnBAS EN 1994-2/NA:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 61
Datum realizacije: 2020-02-06
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-06
Evrokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Dio 2: Opšta pravila i pravila za mostove - Nacionalni aneks
Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges - National Annex
Oznaka standarda: pnBAS EN 1999-1-1/NA:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2020-03-05
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-05
Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila - Nacionalni dodatak
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules - National Annex
Oznaka standarda: pnBAS EN 1999-1-2/NA:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2020-03-05
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-05
Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Proračun konstrukcija na djelovanje požara - Nacionalni dodaztak
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design - National Annex
Oznaka standarda: pnBAS EN 1999-1-3/NA:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2020-03-05
Predviđeni datum naredne faze: 2020-03-05
Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor - Nacionalni dodatak
Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue - National Annex
Oznaka standarda: pnBAS EN 60204-1:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Sigurnost mašina - Električna oprema mašina - Dio 1: Opšti zahtjevi
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: pnBAS EN 62745:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Sigurnost mašina - Zahtjevi za bežične sisteme upravljanja mašinama
Safety of machinery - Requirements for cableless control systems of machinery
Oznaka standarda: pnBAS EN IEC 62046:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Sigurnost mašina - Primjena zaštitne opreme za otkrivanje prisustva osoba
Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 16090-1:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Sigurnost alatnih mašina - Obradni centri, glodalice, prenosne mašine – Dio 1: Zahtjev za sigurnost
Machine tools safety - Machining centres, Milling machines, Transfer machines - Part 1: Safety requirements
Oznaka standarda: pnBAS EN ISO 16092-3:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Sigurnost alatnih mašina – Prese – Dio 3: Zahtjevi za sigurnost za hidraulične prese
Machine tools safety - Presses - Part 3: Safety requirements for hydraulic presses
Oznaka standarda: pnBAS ISO 10103:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Alati za spajanje vijcima i navrtkama- Dvostrani ravni i zakrivljeni ključevi– Spoljašnje dimenzije i ispitni momenti
Assembly tools for screws and nuts - Doubled-headed box wrenches, flat and offset - Outside dimensions and test torques
Oznaka standarda: pnBAS ISO 10791-1:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Uslovi ispitivanja za obradne centre – Dio 1: Geometrijska ispitivanja za mašine sa horizontalnim vretenom (horizontalna Z-osa)
Test conditions for machining centres - Part 1: Geometric tests for machines with horizontal spindle (horizontal Z-axis)
Oznaka standarda: pnBAS ISO 11148-13:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Ručni neelektrično pogonjeni alati - Sigurnosni zahtjevi - Dio 13: Alati za pričvršćivanje
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener driving tools
Oznaka standarda: pnBAS ISO 12164-4:2020
Faza izrade: 30.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2020-02-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-27
Šuplji konusni držači sa ravnom kontaktnom površinom - Dio 4: Dimenzije prijemnika za stacionarne alate
Hollow taper interface with flange contact surface - Part 4: Dimensions of receivers for stationary tools


Ukupno 3293, strana 7 od 165