Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 13146-7:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Ispitne metode za kolosječni pričvrsni pribor - Dio 7: Određivanje sile stezanja i krutosti podizanja
Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 7: Determination of clamping force and uplift stiffness
Oznaka standarda: nsBAS EN 13272-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Električna rasvjeta šinskih vozila u sistemima javnog prevoza - Dio 1: Pruge sa velikim kapacitetom i visokom frekvencijom prevoza (Heavy Rail)
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 1: Heavy rail
Oznaka standarda: nsBAS EN 13272-2:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Električna rasvjeta šinskih vozila u sistemima javnog prevoza - Dio 2: Sistemi gradskog i prigradskog šinskog prevoza (Urban Rail)
Railway applications - Electrical lighting for rolling stock in public transport systems - Part 2: Urban rail
Oznaka standarda: nsBAS EN 13523-11:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2020-03-18
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-18
“Coil coated” metali - Metode ispitivanja - Dio 11: Otpornost na rastvarače (ispitivanje trljanjem)
Coil coated metals - Test methods - Part 11: Resistance to solvents (rubbing test)
Oznaka standarda: nsBAS EN 13523-17:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2020-03-18
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-18
“Coil coated” metali - Metode ispitivanja - Dio 17: Prionljivost vrednovana ljepljivom trakom
Coil coated metals - Test methods - Part 17: Adhesion of strippable films
Oznaka standarda: nsBAS EN 13523-19:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2020-03-18
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-18
“Coil coated” metali - Metode ispitivanja - Dio 19: Dizajn pločica i metoda za ispitivanje atmosferskom izlaganju
Coil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method of atmospheric exposure testing
Oznaka standarda: nsBAS EN 13674-2:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Šina - Kolosjek - Dio 2: Skretnice i ukrštaji koji se koriste u spoju sa željezničkim šinama Vignole kolosjecima 46 kg/m i više
Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above
Oznaka standarda: nsBAS EN 13674-4:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Šina - Kolosjek - Dio 4: Željezničke šine Vignole od 27 kg/m do isključujući 46 kg/m
Railway applications - Track - Rail - Part 4: Vignole railway rails from 27 kg/m to, but excluding 46 kg/m
Oznaka standarda: nsBAS EN 13848-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Šina – Geometrija i kvalitet kolosjeka - Dio 1: Karakterizacija geometrije kolosjeka
Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 1: Characterization of track geometry
Oznaka standarda: nsBAS EN 14033-4:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Kolosjek - Mašine za izgradnju i održavanje pruge - Dio 4: Tehnički zahtjevi za kretanje, premještanje i izvođenje radova na gradskoj željeznici
Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail
Oznaka standarda: nsBAS EN 14067-4+A1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Aerodinamika – Dio 4: Zahtjevi i postupci ispitivanja aerodinamike na otvorenoj pruzi
Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track
Oznaka standarda: nsBAS EN 14198+A1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Kočenje - Zahtjevi za sistem kočenja vozova koje vuku lokomotive
Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives
Oznaka standarda: nsBAS EN 14363+A1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Ispitivanje i simulacija za prihvatljivost voznih karakteristika željezničkih vozila – Ispitivanja ponašanja tokom vožnje i ispitivanja u mjestu
Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests
Oznaka standarda: nsBAS EN 14531-1+A1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Metode proračuna zaustavnih puteva, puteva usporenja i pritvrdnog kočenja - Dio 1: Opći algoritmi koji koriste obračun srednje vrijednosti za kompoziciju ili jedno vozilo
Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation for train sets or single vehicles
Oznaka standarda: nsBAS EN 14535-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Kočioni diskovi za željeznička vozila - Dio 1: Kočioni diskovi napresovani na osovinu ili pogonsko vratilo, dimenzije i zahtjevi kvaliteta
Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 1: Brake discs pressed or shrunk onto the axle or drive shaft, dimensions and quality requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 14535-2:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Kočioni diskovi za željeznička vozila - Dio 2: Kočioni diskovi na točku, dimenzije i zahtjevi kvaliteta
Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 2: Brake discs mounted onto the wheel, dimensions and quality requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 14587-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Infrastruktura - Elektrolučno zavarivanje novih šina - Dio 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT i R400HT tip šina u fiksnom postrojenju
Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant
Oznaka standarda: nsBAS EN 14811:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Željeznički gornji stroj - Šine za posebnu namjenu - Žljebni i spojeni profili konstrukcije
Railway applications - Track - Special purpose rail - Grooved rails and associated construction profiles
Oznaka standarda: nsBAS EN 15152:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Vjetrobranska stakla za vozove
Railway applications - Windscreens for trains
Oznaka standarda: nsBAS EN 15329:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Kočenje - Nosač kočne papuče i klin kočne papuče
Railway applications - Braking - Brake block holder and brake block key


Ukupno 3280, strana 7 od 164