Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 16603-31-04:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 64
Datum realizacije: 2020-03-16
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-16
Svemirsko inženjerstvo – Razmjena podataka toplotnog modela za primjenu u svemiru
Space engineering - Exchange of thermal analysis data
Oznaka standarda: nsBAS EN 16603-33-01:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 64
Datum realizacije: 2020-03-16
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-16
Svemirsko inženjerstvo – Mehanizmi
Space engineering - Mechanisms
Oznaka standarda: nsBAS EN 16603-33-11:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 64
Datum realizacije: 2020-03-16
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-16
Svemirsko inženjerstvo – Eksplozivni sistemi i uređaji
Space engineering - Explosive subsystems and devices
Oznaka standarda: nsBAS EN 16604-10:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 64
Datum realizacije: 2020-03-16
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-16
Svemirska održivost – Zahtjevi za smanjenje količine svemirskog otpada
Space sustainability - Space debris mitigation requirements (ISO 24113:2011, modified)
Oznaka standarda: nsBAS EN 16729-4:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Infrastruktura - Nedestruktivno ispitivanje šina u kolosjeku - Dio 4: Kvalifikacije osoblja za nedestruktivno ispitivanje šina
Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 4: Qualification of personnel for non-destructive testing on rails
Oznaka standarda: nsBAS EN 16834:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Kočenje – Performanse kočnica
Railway applications - Braking - Brake performance
Oznaka standarda: nsBAS EN 16860:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Zahtjevi i opći principi za osiguravanje tereta u željezničkom teretnom prometu
Railway applications - Requirements and general principles for securing payload in rail freight transport
Oznaka standarda: nsBAS EN 16868:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Ambijentalni zrak - Uzorkovanje i analiza lebdećih zrna polena u zraku i gljivičnih spora za alergijske mreže - Hirstova volumetrijska metoda
Ambient air - Sampling and analysis of airborne pollen grains and fungal spores for networks related to allergy - Volumetric Hirst method
Oznaka standarda: nsBAS EN 16922+A1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Opsluživanje vozila u mjestu – Oprema za pražnjenje rezervoara otpadnih voda
Railway applications - Ground based services - Vehicle waste water discharge equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 17018:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Održavanje željezničkih vozila – Termini i definicije
Railway applications - Rolling stock maintenance - Terms and definitions
Oznaka standarda: nsBAS EN 17023:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Održavanje željezničkih vozila – Izrada i izmjena plana održavanja
Railway applications - Railway vehicle maintenance - Creation and modification of maintenance plan
Oznaka standarda: nsBAS EN 17069-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Sistemi i procedure za promjenu širine kolosjeka - Dio 1: Sistem automatske promjene širine kolosjeka
Railway applications - Systems and procedures for change of track gauge - Part 1: Automatic Variable Gauge Systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 17084:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici – Zaštita od požara na željezničkim vozilima – Ispitivanje toksičnosti materijala i komponenata
Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Toxicity test of materials and components
Oznaka standarda: nsBAS EN 17095:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2020-03-17
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-17
Područje primjene na željeznici - Održavanje željezničkih šinskih vozila - Dokumentacija o održavanju
Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
Oznaka standarda: nsBAS EN 17204:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Kvaliteta vode - Smjernice za analizu mezozooplanktona iz morskih i bočatih voda
Water quality - Guidance on analysis of mesozooplankton from marine and brackish waters
Oznaka standarda: nsBAS EN 17211:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Kvaliteta vode - Smjernice za mapiranje morskih trava i makroalgi u eulitoralnoj zoni
Water quality - Guidance on mapping of seagrasses and macroalgae in the eulittoral zone
Oznaka standarda: nsBAS EN 17218:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Kvalitet vode - Smjernice za uzorkovanje mezozooplanktona iz morske i bočate vode pomoću mrežice
Water quality - Guidance on sampling of mesozooplankton from marine and brackish water using mesh
Oznaka standarda: nsBAS EN 17255-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Emisije iz stacionarnih izvora - Sistemi za prikupljanje podataka i rukovanje - Dio 1: Specifikacija zahtjeva za manipulaciju i izvještavanje podataka
Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 1: Specification of requirements for the handling and reporting of data
Oznaka standarda: nsBAS EN 17267:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 64
Datum realizacije: 2020-03-16
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-16
Plan mjerenja i praćenja energije – Projektovanje i primjena – Principi za prikupljanje podataka o energiji
Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection
Oznaka standarda: nsBAS EN 1822-1:2020
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2020-03-23
Predviđeni datum naredne faze: 2020-05-22
Zračni filteri visoke učinkovitosti (EPA, HEPA i ULPA) – Dio 1: Klasifikacija, ispitivanje performansi, označavanje
High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 1: Classification, performance testing, marking


Ukupno 3280, strana 9 od 164