Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS EN 2285:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Čaure, ravne izrađene od legure aluminijuma sa samopodmazujućom površinom - Dimenzije i opterećenja
Aerospace series - Bushes, plain aluminium alloy with self-lubricating liner - Dimensions and loads
Oznaka standarda: BAS EN 2286:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Čaure sa prirubnicom izrađene od legure aluminijuma sa samopodmazujućom površinom - Dimenzije i opterećenja
Aerospace series - Bushes, flanged aluminium alloy with self-lubricating liner - Dimensions and loads
Oznaka standarda: BAS EN 2287:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Čaure, ravne izrađene od čelika otpornog na koroziju sa samopodmazujućom površinom - Dimenzije i opterećenja
Aerospace series - Bushes, plain corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Dimensions and loads
Oznaka standarda: BAS EN 2591-214:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja – Dio 214: Udar groma, strujnih i naponskih impulsa
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 214: Lightning strike, current and voltage pulse
Oznaka standarda: BAS EN 2591-307:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja – Dio 307: Slana magla
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 307: Salt mist
Oznaka standarda: BAS EN 2591-315:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja – Dio 315: Otpornost na dejstvo fluida
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 315: Fluid resistance
Oznaka standarda: BAS EN 2591-318:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja – Dio 318: Otpornost na vatru
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 318: Fire-resistance
Oznaka standarda: BAS EN 2591-402:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja – Dio 402: Udar
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 402: Shock
Oznaka standarda: BAS EN 2591-403:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Elementi za električno i optičko povezivanje - Metode ispitivanja – Dio 403: Sinusoidne i slučajne vibracije
Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 403: Sinusoidal and random vibration
Oznaka standarda: BAS EN 2633:2011
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Legura aluminija AL-P2024-T3511 - Presovane šipke i profili 1,2 mm <= a ili D <= 150 mm sa kontrolom krupnozrnaste periferije
Aerospace series; aluminium alloy Al-P2024-T3511; extruded bars and sections 1,2 mm <= a or D <= 150 mm with peripheral coarse grain control
Oznaka standarda: BAS EN 2648:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Podloške, konkavne, od legiranog čelika sa kadmijumskom prevlakom
Aerospace series - Washers, concave, in alloy steel, cadmium plated
Oznaka standarda: BAS EN 2665-001:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Automatski osigurači, tropolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje 20 A do 50 A - Dio 001: Tehnička specifikacija
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 001: Technical specification
Oznaka standarda: BAS EN 2665-004:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Automatski osigurači, tropolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje 20 A do 50 A - Dio 004: UNC navojni izvodi - Standard za proizvod
Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard
Oznaka standarda: BAS EN 2794-001:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Automatski osigurači, jednopolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje 20 A do 50 A - Dio 001: Tehnička specifikacija
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 001: Technical specification
Oznaka standarda: BAS EN 2794-004:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Automatski osigurači, jednopolni, temperaturno kompenzovani, nazivne struje 20 A do 50 A - Dio 004: UNC navojni izvodi - Standard za proizvod
Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard
Oznaka standarda: BAS EN 2944:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Umeci, spiralnog navoja, spiralnog kalema (helical coil), samoosiguravajući, od čelika otpornog na koroziju FE-PA3004
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in corrosion resisting steel FE-PA3004
Oznaka standarda: BAS EN 3014:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Držači sa navrtkom, samo-zabravljujući, nazubljeni, od čelika otpornog na temperaturu FE-PA2601 (A286) - Klasifikacija: 1100 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, serrated, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286) - Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/650 °C
Oznaka standarda: BAS EN 3015:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Držači sa navrtkom, samo-zabravljujući, nazubljeni, od čelika otpornog na temperaturu FE-PA2601 (A286), sa srebrnom prevlakom - Klasifikacija: 1100 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C
Aerospace series - Shank nuts, self-locking, serrated, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated - Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/650 °C
Oznaka standarda: BAS EN 3155-001:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Električni kontakati koji se koriste u elementima veze – Dio 001: Tehnička specifikacija
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 001: Technical specification
Oznaka standarda: BAS EN 3155-070:2011
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 070: Kontakti, električni, muški, tip A, naborani, klasa S - Standard za proizvod
Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 070: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard


Ukupno 3263, strana 3 od 164