Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS EN 3475-514:2011
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Električni kablovi za upotrebu u letjelicama - Metode ispitivanja - Dio 514: Poroznost bakrene obloge na aluminijskim žicama
Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 514: Porosity of copper cladding on aluminium strands
Oznaka standarda: BAS EN 3542:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Umeci spiralnog navoja, spiralnog kalema (helical coil), samoosiguravajući, od legure na bazi nikla otporne na temperaturu NI-PH2081 (Inconel X750)
Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2081 (Inconel X750)
Oznaka standarda: BAS EN 3545-005:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Konektori, električni, pravougaoni, sa zadnjim zatvorenim ili otvorenim plastičnim kućištem, uređajem za osiguranje, radne temperature od -55 °C do 175 °C – Dio 005: Žensko kodiranje i sistem vezivanja za montažu na slobodno kućište (utikač) - Standard za proizvod
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures -55 °C to 175 °C - Part 005: Female coding and attachment system for mounting on free housing (plug) - Product standard
Oznaka standarda: BAS EN 3545-006:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Konektori, električni, pravougaoni, sa zadnjim zatvorenim ili otvorenim plastičnim kućištem, uređajem za osiguranje, radne temperature od -55 °C do 175 °C – Dio 006: Muško kodiranje i sistem vezivanja za montažu na fiksno kućište (utičnica) - Standard za proizvod
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures -55 °C to 175 °C - Part 006: Male coding and attachment System for mounting on fixed housing (receptacle) - Product standard
Oznaka standarda: BAS EN 3545-007:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Konektori, električni, pravougaoni, sa zadnjim zatvorenim ili otvorenim plastičnim kućištem, uređajem za osiguranje, radne temperature od -55 °C do 175 °C – Dio 007: Spojnica kabla - Standard za proizvod
Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures -55 °C to 175 °C - Part 007: Cable clamp - Product standard
Oznaka standarda: BAS EN 3631:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Cijevni priključci, prirubnice pod uglom od 90° - Zaptivni O-prsten za cijevi debljine 0,8 mm
Aerospace series - Fluid fittings, flanged, 90° elbowed - Sealing by O-ring for 0,8 mm thick tubes
Oznaka standarda: BAS EN 3635:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Zavarivanje cijevnog završetka – Geometrija oblika
Aerospace series - Weld lip - Geometrical configuration
Oznaka standarda: BAS EN 3645-002:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Električni kružni konektori sa zaštitom od dodira, spajanje sa trostrukim navojnim početkom, radne temperature od 175 °C ili 200 °C – Dio 002: Specifikacija performansi i raspored kontakata
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 002: Specification of performance and contact arrangements
Oznaka standarda: BAS EN 3645-003:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Električni kružni konektori sa zaštitom od dodira, spajanje sa trostrukim navojnim početkom, radne temperature od 175 °C ili 200 °C – Dio 003: Utičnica sa kvadratnom prirubnicom za montažu - Standard za proizvod
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 003: Receptacle square flange mounting - Product standard
Oznaka standarda: BAS EN 3645-006:2012
Faza izrade: 90.92
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Električni kružni konektori sa zaštitom od dodira, spajanje sa trostrukim navojnim početkom, radne temperature od 175 °C ili 200 °C – Dio 006: Zaštitni poklopac za utičnicu - Standard za proizvod
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 006: Protective cover for receptacle - Product standard
Oznaka standarda: BAS EN 3645-007:2012
Faza izrade: 90.92
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Električni kružni konektori sa zaštitom od dodira, spajanje sa trostrukim navojnim početkom, radne temperature od 175 °C ili 200 °C – Dio 007: Zaštitni poklopac za utikač - Standard za proizvod
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 007: Protective cover for plug - Product standard
Oznaka standarda: BAS EN 3645-008:2012
Faza izrade: 90.92
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika – Električni kružni konektori sa zaštitom od dodira, spajanje sa trostrukim navojnim početkom, radne temperature od 175 °C ili 200 °C – Dio 008: Ne oslobađajući utikač sa uzemljenim prstenom - Standard za proizvod
Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 008: Non release plug with grounding ring - Product standard
Oznaka standarda: BAS EN 3745-410:2011
Faza izrade: 90.92
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Optička vlakna i kablovi za upotrebu u letjelicama - Metode ispitivanja - Dio 410: Termički životni vijek (Životni vijek pod uticajem temperature)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 410: Thermal life
Oznaka standarda: BAS EN 3997:2011
Faza izrade: 90.92
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Legura aluminija AL-P2024-T3 - Lim i traka 0,4 mm < a < 6 mm
Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024-T3 - Sheet and strip 0,4 mm < a < 6 mm
Oznaka standarda: BAS EN 4474:2011
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Aviotehnika - Premazi, pigmentirani aluminijem - Metode nanošenja
Aerospace series - Aluminium pigmented coatings - Coating methods
Oznaka standarda: BAS EN 60335-1/A1/Cor1:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2019-08-23
Predviđeni datum naredne faze:
Kućanski i slični električni uređaji- Sigurnost- Dio 1: Opšti zahtjevi
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2019-08-23
Predviđeni datum naredne faze:
Kućanski i slični električni uređaji- Sigurnost- Dio 1: Opšti zahtjevi
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: BAS EN 60335-1/A2/Cor1:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2019-08-23
Predviđeni datum naredne faze:
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opći zahtjevi
Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: BAS EN 60335-1/Cor1:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2019-08-23
Predviđeni datum naredne faze:
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opšti zahtjevi
Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: BAS EN 60335-1/Cor2:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2019-08-23
Predviđeni datum naredne faze:
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opšti zahtjevi
Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements


Ukupno 3269, strana 4 od 164