Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS EN 60335-1/Cor3:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2019-08-23
Predviđeni datum naredne faze:
Sigurnost kućanskih i sličnih električnih uređaja - Dio 1: Opšti zahtjevi
Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: BAS EN 60335-1/Cor4:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2019-08-23
Predviđeni datum naredne faze:
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost -Dio 1: Opšti zahtjevi
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: BAS EN 60335-1/Cor5:2012
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2019-08-23
Predviđeni datum naredne faze:
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost - Dio 1: Opšti zahtjevi
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: BAS EN 62586-2:2019
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 10
Datum realizacije: 2024-12-27
Predviđeni datum naredne faze:
Mjerenje kvaliteta električne energije u elektroenergetskim sistemima – Dio 2: Funkcionalna ispitivanja i zahtjevi za mjernu nesigurnost
Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements
Oznaka standarda: BAS EN 711:2011
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/AG 1
Datum realizacije: 2019-03-18
Predviđeni datum naredne faze:
Plovila unutrašnje plovidbe - Ograde za plaubu - Zahtjevi, tipovi
Inland navigation vessels - Railings for decks - Requirements, types
Oznaka standarda: BAS EN ISO 11136:2018
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2019-11-01
Predviđeni datum naredne faze: 2020-02-21
Senzorne analize – Metodologija – Opšte smjernice za obavljanje hedonističkih testova s potrošačima u kontrolisanom prostoru
Sensory analysis - Methodology - General guidance for conducting hedonic tests with consumers in a controlled area
Oznaka standarda: BAS EN ISO 4120:2010
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2018-03-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-26
Senzorne analize – Metodologija – Triangl test
Sensory analysis - Methodology - Triangle test
Oznaka standarda: BAS EN ISO 5495:2013
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2018-05-10
Predviđeni datum naredne faze: 2023-05-10
Senzorne analize – Metodologija - Test poređenja u parovima
Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test
Oznaka standarda: BAS EN ISO 8586:2014
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2018-03-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-26
Senzorne analize - Opšta upustva za izbor, obuku i nadzor izabranih ocjenjivača i eksperata
Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors
Oznaka standarda: BAS EN ISO 8589:2013
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-08
Predviđeni datum naredne faze: 2022-08-08
Senzorne analize - Opšte smjernice za projektovanje prostorija za testiranje
Sensory analysis - General guidance for the design of test rooms
Oznaka standarda: BAS ISO 11035:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-12-21
Predviđeni datum naredne faze: 2020-12-21
Senzorne analize - Identifikacija i selekcija deskriptora za uspostavljanje senzornog profila korištenjem multidimenzionalnog pristupa
Sensory analysis - Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach
Oznaka standarda: BAS ISO 11036:2008
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-26
Senzorne analize - Metodologija - Metode za određivanje profil teksture
Sensor analysis - Methodology - Texture profile
Oznaka standarda: BAS ISO 11037:2013
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-08
Predviđeni datum naredne faze: 2022-08-08
Senzorne analize - Smjernice za ocjenu boje proizvoda
Sensory analysis - Guidelines for sensory assessment of the colour of products
Oznaka standarda: BAS ISO 11056:2008
Faza izrade: 90.92
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-12-07
Predviđeni datum naredne faze: 2016-12-20
Senzorne analize - Metodologija - Metoda procjene magnitude
Sensory analysis - Methodology - Magnitude estimation method
Oznaka standarda: BAS ISO 13300-1:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-08-05
Predviđeni datum naredne faze: 2021-08-02
Senzorna analiza - Opšta upustva za osoblje u laboratoriji za senzornu ocjenu - Dio 1: Odgovornost osoblja
Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory - Part 1: Staff responsibilities
Oznaka standarda: BAS ISO 13300-2:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2016-08-02
Predviđeni datum naredne faze: 2021-08-02
Senzorna analiza - Opšta upustva za osoblje u laboratoriji za senzornu ocjenu - Dio 2: Odabir i obuka voditelja panela
Sensory analysis - General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory - Part 2: Recruitment and training of panel leaders
Oznaka standarda: BAS ISO 13302:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-09-07
Predviđeni datum naredne faze: 2023-09-07
Senzorne analize - Metode za procjenu promjene arome prehrambenih proizvoda obzirom na pakovanje
Sensory analysis - Methods for assessing modifications to the flavours of foodstuffs due to packaging
Oznaka standarda: BAS ISO 16657:2008
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2015-09-11
Predviđeni datum naredne faze: 2020-09-11
Senzorne analize - Oprema - Čaša za testiranje maslinovog ulja
Sensory analysis - Apparatus - Olive oil tasting glass
Oznaka standarda: BAS ISO 16820:2008
Faza izrade: 90.60
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2018-03-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-04-26
Senzorne analize - Metodologija - Sekvencijalne analize
Sensory analysis - Methodology - Sequential analysis
Oznaka standarda: BAS ISO 29842:2013
Faza izrade: 90.93
BAS/TC: BAS/TC 43
Datum realizacije: 2017-08-08
Predviđeni datum naredne faze: 2022-08-08
Senzorne analize – Metodologija – Izbalansirani nekompletni blok dizajni
Sensory analysis - Methodology - Balanced incomplete block designs


Ukupno 3269, strana 5 od 164