Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 2033:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Čelične trake, hladno valjane, Debljina 0,1 mm ≤ a ≤ 2,5 mm - Dimenzije
Aerospace series - Strips, cold rolled in steel, Thickness 0,1 mm ≤ a ≤ 2,5 mm - Dimensions
Oznaka standarda: nsBAS EN 2034:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Okrugle čelične šipke vučene i/ili Ljuštene - Dimenzije - Tolerancija h11
Aerospace series - Round steel bars drawn and/or descaled - Dimensions - Tolerance h 11
Oznaka standarda: nsBAS EN 2036:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Okrugle čelične šipke strugane - Dimenzije - Tolerancija h8
Aerospace series - Round steel bars ground - Dimensions - Tolerance h 8
Oznaka standarda: nsBAS EN 2037:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Heksagonalne čelične šipke vučene - Dimenzije - Tolerancije h11 i h12
Aerospace series - Hexagonal steel bars drawn - Dimensions - Tolerances h 11 and h 12
Oznaka standarda: nsBAS EN 2040:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Pravokutne čelične šipke valjane - Dimenzije - Tolerancija js16
Aerospace series - Rectangular steel bars rolled - Dimensions - Tolerance js 16
Oznaka standarda: nsBAS EN 2043:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Metalni materijali - Opći zahtjevi za kvalifikaciju poluproizvoda (isključujući kovane i livene)
Aerospace series - Metallic materials - General requirements for semi-finished product qualification (excluding forgings and castings)
Oznaka standarda: nsBAS EN 2053:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Savijeni profili aluminijumskih legura U-presjeka - Dimenzije
Aerospace series - U-section aluminium alloy folded profiles - Dimensions
Oznaka standarda: nsBAS EN 2122:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Podloške, ravne, od aluminijumske legure, anodizirane ili kromirane
Aerospace series - Washers, flat, in aluminium alloy, anodized or chromated
Oznaka standarda: nsBAS EN 2135:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Čelik FE-PL61 - Cementiran, kaljen i temperovan - Šipka - De ≤ 40 mm
Aerospace series - Steel FE-PL61 - Carburized, hardened and tempered - Bar - De ≤ 40 mm
Oznaka standarda: nsBAS EN 2137:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Čelik FE-PL75 - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Bars - De ≤ 100 mm
Aerospace series - Steel FE-PL75 - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Bars - De ≤ 100 mm
Oznaka standarda: nsBAS EN 2143:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Zakovice, čvrste, univerzalna glava, od aluminijuma 1050A, colovska serija
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium 1050A, inch based series
Oznaka standarda: nsBAS EN 2146:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Zakovice, čvrste, univerzalna glava, od aluminijumske legure 2017A, colovska serija
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium alloy 2017A, inch based series
Oznaka standarda: nsBAS EN 2148:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Zakovice, čvrste, univerzalne glave, od aluminijumske lefure 5056A, colovska serija
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium alloy 5056A, inch based series
Oznaka standarda: nsBAS EN 2149:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Zakovice, čvrste, univerzalna glava, od aluminijumske legure 5056A, anodizirane ili kromirane, colovska serija
Aerospace series - Rivets, solid, universal head, in aluminium alloy 5056A, anodized or chromated, inch based series
Oznaka standarda: nsBAS EN 2174:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Legura otporna na toplotu FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tretirano u otopini i tretirano talogom - Otkivci - De ≤ 100 mm - Rm ≥ 850 MPa
Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Solution treated and precipitation treated - Forgings - De ≤ 100 mm - Rm ≥ 850 MPa
Oznaka standarda: nsBAS EN 2213:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Čelik Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Topljen u zraku - Kaljen i temperovan - Šipke - De ≤ 16 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa
Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted - Hardened and tempered - Bars - De ≤ 16 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa
Oznaka standarda: nsBAS EN 2221:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Čelik FE-PL31 - Kaljen i temperovan - Šuplje šipke - 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm
Aerospace series - Steel FE-PL31 - Hardened and tempered - Hollow bars - 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm
Oznaka standarda: nsBAS EN 2222:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Čelik FE-PL31 - Kaljen i temperovan - Ručno i kovano u kalupu
Aerospace series - Steel FE-PL31 - Hardened and tempered - Hand and die forgings
Oznaka standarda: nsBAS EN 2226:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Čelik X105CrMo17 (1.4125) - Kaljen i temperovan - Ručno i kovano u kalupu - De ≤ 150 mm
Aerospace series - Steel X105CrMo17 (1.4125) - Hardened and tempered - Hand and die forgings - De ≤ 150 mm
Oznaka standarda: nsBAS EN 2234:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Kabal, električni, vatrootporni - Tejnička specifikacija
Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Technical specification


Ukupno 829, strana 6 od 42