Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 61010-2-040:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Sigurnosni zahtjevi za električnu opremu za mjerenje, kontrolu i laboratorijsku upotrebu - Dio 2-040: Posebni zahtjevi za sterilizatore i mašine za pranje-dezinfekciju materijala u medicini
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040 Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials
Oznaka standarda: nsBAS EN 61251:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Električni izolacioni materijali i sistemi – Procjena izdržljivosti pri naizmjeničnom naponu
Electrical insulating materials and systems - A.C. voltage endurance evaluation
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Elektronski željeznički uređaji – Komunikacijski sistemi na vozovima (TCN) – Dio 2–3: Komunikacioni profil TCN
Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-3: TCN communication profile
Oznaka standarda: nsBAS EN 61377:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici –Šinska vozila – Kombinirani ispitni metod za vučne sisteme
Railway applications - Rolling stock - Combined test method for traction Systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 61466-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Kompozitni izolatorski lanci za nadzemne vodove nominalnog napona višeg od 1000 V - Dio 1: Standardne klase čvrstoće i priključci
Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V - Part 1: Standard strength classes and end fittings
Oznaka standarda: nsBAS EN 61472/Cor1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Rad pod naponom – Minimalne udaljenosti približavanja za sisteme naizmjenične struje naponskog nivoa 72,5 kV do 800 kV – Metod proračuna
Live working - Minimum approach distances for a.c systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV - A method of calculation
Oznaka standarda: nsBAS EN 61515:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Kablovi za termoparove i termoparovi sa izolacijom na bazi minerala u metalnom kućištu
Mineral insulated metal-sheathed thermocouple cables and thermocouples
Oznaka standarda: nsBAS EN 61784-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Industrijske komunikacione mreže – Profili – Dio 3: Fieldbus-ovi za funkcionalnu sigurnost – Opšta pravila i definicije profila
Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions
Oznaka standarda: nsBAS EN 61784-3-18/A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 3-18: Fieldbus-ovi za funkcionalnu sigurnost - Dodatne specifikacije za CPF 18
Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 18
Oznaka standarda: nsBAS EN 61784-5-10/A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-10: Instalacija fieldbus-ova - Instalacioni profili za CPF 10
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-10: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 10
Oznaka standarda: nsBAS EN 61784-5-12/A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-12: Instalacija fieldbus-ova - Instalacioni profili za CPF 12
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-12: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 12
Oznaka standarda: nsBAS EN 61784-5-15/A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-15: : Instalacija fieldbus-ova - Instalacioni profili za CPF 15
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-15: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 15
Oznaka standarda: nsBAS EN 61784-5-4/A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 5-4: Instalacija fieldbus-ova - Instalacioni profili za CPF 4
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-4: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 4
Oznaka standarda: nsBAS EN 61804-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesom i jezik za opisivanje elektronskog uređaja (EDDL)- Dio 3: EDDL sintaksa i semantika
Function Blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics
Oznaka standarda: nsBAS EN 61804-4:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesom i jezik za opisivanje elektronskog uređaja (EDDL)- Dio 4: EDDL interpretacija
Function blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation
Oznaka standarda: nsBAS EN 61804-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesima i jezik za opis elektronskih uređaja (EDDL) - Dio 5: EDDL ugrađena biblioteka
Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library
Oznaka standarda: nsBAS EN 61869-5/Cor1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Mjerni transformatori - Dio 5: Dodatni zahtjevi za kapacitivne naponske transformatore
Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers
Oznaka standarda: nsBAS EN 61987-12:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Mjerenje i upravljanje industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme-Dio 12: Lista osobina (LOP) opreme koja mjeri protok za elektronsku razmjenu podataka
Industrial- Process Measurement and Control - Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues - Part 12: Lists of properties (LOPs) for flow measuring equipment for electronic data exchange
Oznaka standarda: nsBAS EN 61987-13:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Mjerenje i upravljanje industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme-Dio 13: Lista osobina (LOP) opreme koja mjeri pritisak za elektronsku razmjenu podataka
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 13: Lists of properties (LOP) for Pressure Measuring Equipment for electronic data exchange
Oznaka standarda: nsBAS EN 61987-21:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Mjerenje i upravljanje industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Dio 21: Lista osobina (LOP) automatskih ventila za elektronsku razmjenu podataka – Generičke strukture
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 21: List of Properties (LOP) of automated valves for electronic data exchange - Generic structures


Ukupno 506, strana 6 od 26