Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 61804-4:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesom i jezik za opisivanje elektronskog uređaja (EDDL)- Dio 4: EDDL interpretacija
Function blocks (FB) for process control and Electronic Device Description Language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation
Oznaka standarda: nsBAS EN 61804-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesima i jezik za opis elektronskih uređaja (EDDL) - Dio 5: EDDL ugrađena biblioteka
Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library
Oznaka standarda: nsBAS EN 61869-5/Cor1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Mjerni transformatori - Dio 5: Dodatni zahtjevi za kapacitivne naponske transformatore
Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers
Oznaka standarda: nsBAS EN 61987-12:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Mjerenje i upravljanje industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme-Dio 12: Lista osobina (LOP) opreme koja mjeri protok za elektronsku razmjenu podataka
Industrial- Process Measurement and Control - Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues - Part 12: Lists of properties (LOPs) for flow measuring equipment for electronic data exchange
Oznaka standarda: nsBAS EN 61987-13:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Mjerenje i upravljanje industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme-Dio 13: Lista osobina (LOP) opreme koja mjeri pritisak za elektronsku razmjenu podataka
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 13: Lists of properties (LOP) for Pressure Measuring Equipment for electronic data exchange
Oznaka standarda: nsBAS EN 61987-21:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Mjerenje i upravljanje industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Dio 21: Lista osobina (LOP) automatskih ventila za elektronsku razmjenu podataka – Generičke strukture
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 21: List of Properties (LOP) of automated valves for electronic data exchange - Generic structures
Oznaka standarda: nsBAS EN 61987-22:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Mjerenje i upravljanje industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Dio 22: Lista osobina (LOP) sklopova tijela ventila za elektronsku razmjenu podataka
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 22: Lists of Properties (LOPs) of valve body assemblies for electronic data exchange
Oznaka standarda: nsBAS EN 61987-23:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Mjerenje i upravljanje industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Dio 23: Lista osobina (LOP) aktuatora za elektronsku razmjenu podataka
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 23: Lists of Properties (LOPs) of actuators for electronic data exchange
Oznaka standarda: nsBAS EN 61987-24-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Mjerenje i upravljanje industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Dio 24-1: Lista osobina (LOP) pozicionera i I/P konvertora za elektronsku razmjenu podataka
Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-1: Lists of Properties (LOPs) of positioners and I/P converters for electronic data exchange
Oznaka standarda: nsBAS EN 62053-23:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 10
Datum realizacije: 2017-10-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Oprema za mjerenje električne energije (naizmjenična struja - a.c.) - Posebni zahtjevi - Dio 23: Statička brojila reaktivne energije (klase 2 i 3)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)
Oznaka standarda: nsBAS EN 62053-24:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 10
Datum realizacije: 2017-10-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Oprema za mjerenje električne energije (a.c.) - Posebni zahtjevi - Dio 24: Statička brojila reaktivne električne energije na osnovnoj mrežnoj frekvenciji (klase 0,5 S, 1 S i 1)
Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)
Oznaka standarda: nsBAS EN 62116:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 56
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Fotonaponski invertori povezani na mrežu - Procedura ispitivanja mjera za spriječavanje ostrvskog rezima rada
Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures
Oznaka standarda: nsBAS EN 62231-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Kompozitni potporni izolatori za podstanice nominalnih napona viših od 1 000 V do 245 kV - Part 1: Dimenzione, mehaničke i električne karakteristike
Composite station post insulators for substations with AC voltages greater than 1 000 V up to 245 kV - Part 1: Dimensional, mechanical and electrical characteristics
Oznaka standarda: nsBAS EN 62264-4:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Integracija sistema za upravljanje preduzećem – Dio 4: Atributi modela objekta za integraciju upravljanja proizvodnim operacijama
Enterprise-control system integration - Part 4: Object model attributes for manufacturing operations management integration
Oznaka standarda: nsBAS EN 62621:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Električna vuča – Posebni zahtjevi kompozitnih izolatora koji se koriste za sisteme duž kontaktne mreže
Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Specific requirements for composite insulators used for overhead contact line systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 62625-1/Cor1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Elektronski uređaji na vozu - Ugrađeni uređaji za snimanje podataka - Dio 1: Specifikacija sistema
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 1: System specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 62625-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Elektronička željeznička oprema – Ugrađeni sustav za snimanje podataka na vozilima - Dio 2: Ispitivanje sukladnosti
Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 2: Conformity testing
Oznaka standarda: nsBAS EN 62631-3-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Dielektrične i otporničke osobine čvrstih izolacionih materijala – Dio 3-1: Određivanje otpornosti (DC metode) – Zapreminski otpor i zapreminska specifična otpornost - Opšta metoda
Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-1: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity - General method
Oznaka standarda: nsBAS EN 62631-3-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Dielektrične i otporničke osobine čvrstih izolacionih materijala – Dio 3-2: Određivanje otpornosti (DC metode) – površinski otpor i specifična površinska otpornost
Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-2: Determination of resistive properties (DC Methods) - Surface resistance and surface resistivity
Oznaka standarda: nsBAS EN 62631-3-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Dielektrične i otporničke osobine čvrstih izolacionih materijala – Dio 3-3: Određivanje otpornosti (DC metode) - Otpor izolacije
Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-3: Determination of resistive properties (DC Methods) - Insulation resistance


Ukupno 615, strana 7 od 31