Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 1793-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke s cesta - Metoda ispitivanja za određivanje akustičnih svojstava - Dio 1: Osnovne karakteristike apsorpcije zvuka
Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption under diffuse sound field conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 1909:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 29
Datum realizacije: 2018-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-20
Sigurnosni zahtjevi za žičare za prijevoz osoba - Spašavanje i evakuacija
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation
Oznaka standarda: nsBAS EN 1982:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Bakar i legure bakra - Ingoti i odlivci
Copper and copper alloys - Ingots and castings
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-1/NA:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2018-06-29
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-28
Evrokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade – Nacionalni dodatak
Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings - National annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 206+A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-14
Beton - Specifikacija, osobine, proizvodnja i usklađenost
Concrete - Specification, performance, production and conformity
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema namijenjena za prenos podataka (i/ili govora) koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promjenjljivom anvelopom i koja ima antenski konektor; Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu 25 MHz do 1 000 MHz; Dio 2: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve članka 3.2 Uputstva 2014/53/EU za ne specifičnu radio opremu.
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non specific radio equipment
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom pojasu 25 MHz do 1 000 MHz; Dio 3-1: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU; Visoko pouzdana oprema sa malim ciklusom aktivnog rada, oprema za društvene alarme koja radi na namijenjenim frekvencijama (869,200 MHz do 869,250 MHz)
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-1: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Low duty cycle high reliability equipment, social alarms equipment operating on designated frequencies (869,200 MHz to 869,250 MHz)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz; Dio. 3-2: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Bežični alarmi koji rade u frekvencijskim opsezima namijenjenim za LDC/HR uređaje od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz i od 869,65 MHz do 869,70 MHz
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Wireless alarms operating in designated LDC/HR frequency bands 868,60 MHz to 868,70 MHz, 869,25 MHz to 869,40 MHz, 869,65 MHz to 869,70 MHz
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkoga dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz; Dio. 3-2: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve članka 3.2 Direktive 2014/53/EU; Mjerni uređaji koji rade u namijenjenom opsegu od 169,400 MHz do 169,475 MHz
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 4: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Metering devices operating in designated band 169,400 MHz to 169,475 MHz
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Kopnena mobilna usluga– Radijska oprema za upotrebu u Paging usluzi koja radi u frekvencijskom opsegu 25 MHz - 470 MHz; Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Land Mobile Service; Radio Equipment for use in a Paging Service operating within the frequency range 25 MHz - 470 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Širokopojasni prenosni sistemi; Uređaji za prenos podataka za rad u 2,4 GHz ISM opsegu koji koriste širokopojasne modulacione tehnike; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve u skladu s članom 3.2 Direktive 2014/53/EU
Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Uređaji kratkoga dometa (SRD); Radijska oprema u frekvencijskom području od 9 kHz do 25 MHz i sustavima s indukcijskom petljom u frekvencijskom području od 9 kHz do 30 MHz: Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve članka 3.2 Direktive 2014/53/EU
Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; Dio 1; Klasa A prijemnika; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve u skladu s članom 3.2 Direktive 2014/53/EU
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 1: Class A Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; Dio 2; Klasa B prijemnika; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve u skladu s članom 3.2 Direktive 2014/53/EU
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 2: Class B Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Bežični mikrofoni, audio PMSE do 3 GHz; Dio 3: Prijemnici klase C; Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 3: Class C Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Harmonizovani standard za isključivo-prijemne mobilne zemaljske stanice (ROMES) koje omogućavaju prenos podataka u frekvencijskom opsegu od 1,5 GHz; Radio-frekvencijske (RF) specifikacije koje obuhvataju bitne zahtjeve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Receive-Only Mobile Earth Stations (ROMES) providing data communications operating in the 1,5 GHz frequency band; Radio Frequency (RF) specifications covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Ultra visoko frekvencijski (UHF) brodski komunikacijski sustavi i oprema; Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članka 3.2 Direktive 2014/53/EU
Ultra-High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
VHF radiotelefonska oprema za opću komunikaciju i pripadajuća oprema za klasu „D“ digitalnog selektivnoga pozivanja (DSC) - Harmonizirana norma koja obuhvaća bitne zahtjeve iz članaka 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class D Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Kopnena mobilna usluga; Radio oprema za analognu i / ili digitalnu komunikaciju (govor i / ili podaci) koja radi u uskopojasnim kanalima i ima antenski konektor; Harmonizirani standard koji pokriva bitne zahtjeve člana 3.2 Direktive 2014/53 / EU
Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU


Ukupno 563, strana 7 od 29