Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 2240-100:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Lampe, iluminatori - Dio 100: Lampa kod 2078 - Standard proizvoda
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 100: Lamp, code 2078 - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2240-101:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Lampe, iluminatori - Dio 101: Lampa kod 404-02 - Standard proizvoda
Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 101: Lamp, code 404-02 - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2242:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Stezanje električnih kablova sa provodnicima po EN 2083, EN 4434 and EN 2346
Aerospace series - Crimping of electric cables with conductors defined by EN 2083, EN 4434 and EN 2346
Oznaka standarda: nsBAS EN 2245:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Cjevovodi za tekućine i gasove - Definicije
Aerospace series - Pipelines for liquids and gases - Definitions
Oznaka standarda: nsBAS EN 2252:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Čelik FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Forgings - De ≤ 100 mm
Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Forgings - De ≤ 100 mm
Oznaka standarda: nsBAS EN 2266-002:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Kablovi, električni, opće namjene - Radna temperatura između -55 °C and 200 °C - Dio 002: Općenito
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 002: General
Oznaka standarda: nsBAS EN 2266-003:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Kablovi, električni, opće namjene - Radna temperatura između -55 °C and 200 °C - Dio 003: Printabilni - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 003: Ink jet printable - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2266-005:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Kablovi, električni, opće namjene - Radna temperatura između -55 °C and 200 °C - Dio 005: UV laser printabilni - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 005: UV laser printable - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2266-007:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Kablovi, električni, opće namjene - Radna temperatura između -55 °C and 200 °C - Dio 007: UV laser printabilni višežilni obloženi kabal - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 200 °C - Part 007: UV laser printable multicore jacketed cable - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2266-008:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Kablovi, električni, opće namjene - Radna temperatura između -55 °C and 200 °C - Dio 008: Familija DRP (par) DRT (3 jezgra) DRQ (4 jezgra), višežilnih UV laser printabilnih obloženih kablova - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 200 °C - Part 008: DRP (pair) DRT (3 cores) DRQ (4 cores) family, multicore UV laser printable jacketed cable - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2267-002:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Kablovi, električni, opće namjene - Radne temperature između -55 °C and 260 °C - Dio 002: Općenito
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 002: General
Oznaka standarda: nsBAS EN 2267-003:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 003: Printabilni - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 003: Ink jet printable - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2267-005:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 005: UV laser printabilni - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 005: UV laser printable - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2267-007:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 007: DMA familija, jednožilni printabilni i višežilni sklop - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 007: DMA family, single ink-jet printable and multicore assembly - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2267-008:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 008: DM familija, jednožilni UV laser printabilni i višežilni sklop - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between - 55 °C and 260 °C - Part 008: DM family, single UV laser printable and multicore assembly - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2267-009:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 009: DRA familija, jednožilni i višežilni sklop - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 009: DRA family, single and multicore assembly - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2267-010:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 010: DR familija, jednožilni UV laser printabilni - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 010: DR family, single UV laser printable - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2267-011:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 011: DZA familija, jednožilni i višežilni sklop za upotrebu u atmosferi niskog pritiska - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 011: DZA family, single and multicore assembly for use in low pressure atmosphere - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2267-012:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 012: DZ familija, jednožilni UV laser printabilni za upotrebu u atmosferi niskog pritiska - Standard proizvoda
Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 012: DZ family, single UV laser printable for use in low pressure atmosphere - Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 2278:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Aviotehnika - Čelik X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Bars - De ≤ 150 mm
Aerospace series - Steel X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Bars - De ≤ 150 mm


Ukupno 829, strana 7 od 42