Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 1090-4:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Izvođenje čeličnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 4: Tehnički zahtijevi za elemente od hladnooblikovanog konstrukcionog čelika i hladnooblikovane konstrukcije koje se primenjuju za krovove, tavanice, podove i zidove
Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
Oznaka standarda: nsBAS EN 1096-4:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Staklo u građevinarstvu – Staklo sa premazom- Dio 4: Standard za proizvod
Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 12193:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta sportskih objekata
Light and lighting - Sports lighting
Oznaka standarda: nsBAS EN 12210:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2019-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-15
Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom - Klasifikacija
Windows and doors - Resistance to wind load - Classification
Oznaka standarda: nsBAS EN 12216:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2019-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-09-15
Prozorski kapci, spoljnji i unutrašnji - Terminologija, tumač pojmova i definicije
Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions
Oznaka standarda: nsBAS EN 12261:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Gasni mjerači -Turbinski gasni mjerači
Gas meters - Turbine gas meters
Oznaka standarda: nsBAS EN 12405-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Gasni mjerači – Uređaji za korekciju- Dio 1: Korektori zapremine
Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
Oznaka standarda: nsBAS EN 12467+A2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Cementne ravne ploče ojačane vlaknima - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 12480:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Gasni mjerači - Gasni mjerači s rotirajućim klipovima
Gas meters - Rotary displacement gas meters
Oznaka standarda: nsBAS EN 12493+A2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Oprema i pribor za tečni naftni gas (LPG) - Zavarene čelične posude pod pritiskom za tečni naftni gas (LPG) za autocisterne - Konstruisanje i proizvodnja
LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture
Oznaka standarda: nsBAS EN 12665:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Svjetlo i rasvjeta - Osnovni pojmovi i kriterijumi za utvrđivanje zahtjeva za osvjetljenje
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 12691:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Elastične trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i elastomerne trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti na udar
Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to impact
Oznaka standarda: nsBAS EN 1279-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Staklo u građevinarstvu – Izolaciono staklo – Dio 1: Opći principi, dopuštena odstupanja dimenzija i pravila za označavanje sistema
Glass in Building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, system description, rules for substitution, tolerances and visual quality
Oznaka standarda: nsBAS EN 1279-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Staklo u građevinarstvu – Izolaciono staklo – Dio 2: Metode dugotrajnog ispitivanja i zahtjevi protiv prodiranja vlage
Glass in building - Insulating glass units - Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration
Oznaka standarda: nsBAS EN 1279-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Staklo u građevinarstvu – Izolaciono staklo – Dio 3: Metoda dugotrajnog ispitivanja i zahtjevi za ne propusnost plina i dopuštena odstupanja koncentracije plina
Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances
Oznaka standarda: nsBAS EN 1279-4:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Staklo u građevinarstvu – Izolaciono staklo – Dio 4: Metode ispitivanja fizikalnih svojstava rubnih brtvi
Glass in Building - Insulating Glass Units - Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seal components and inserts
Oznaka standarda: nsBAS EN 1279-5:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Staklo u građevinarstvu - Izolaciono staklo - Dio 5: Standard za proizvod
Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Product standard
Oznaka standarda: nsBAS EN 1279-6:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Staklo u građevinarstvu – Izolaciono staklo – Dio 6: Fabrička kontrola proizvodnje i periodična ispitivanja
Glass in building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests
Oznaka standarda: nsBAS EN 12830:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Uređaji za bilježenje temperature za transport, skladištenje i distribuciju dobara koja su osjetljiva na temperaturu - Ispitivanje, performanse, prikladnost
Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods - Tests, performance, suitability
Oznaka standarda: nsBAS EN 13032-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Svjetlo i rasvjeta - Mjerenje i prikaz fotometričkih podataka za lampe i svjetiljke - Dio 2: Prikaz podataka za unutrašnje i vanjske radne prostore
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places


Ukupno 829, strana 2 od 42