Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16800:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Uputstvo za validaciju analitičkih fizičko-hemijskih metoda
Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16818:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Dinamika vlage drveta i proizvoda na bazi drveta
Durability of wood and wood-based products - Moisture dynamics of wood and wood-based products
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 16826-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 25
Datum realizacije: 2019-04-09
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-08
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za procese prije ispitivanja za brzo zamrznuto tkivo – Dio 3: Izolovana DNK
Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for snap frozen tissue - Part 3: Isolated DNA
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17153:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Ventilacija u zgradama – Korekcija protoka vazduha u odnosu na uslove okoline
Ventilation for buildings - Correction of air flow rate according to ambient conditions
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17158:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Kompoziti napravljeni od materijala na bazi celuloze i termoplastičnih masa (obično nazvani kompoziti drvo-plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) – Određivanje veličine čestica od lignoceluloznog materijala
Composites made from cellulose based materials and thermoplastics (usually called wood polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Determination of particle size of lignocellosic material
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17171:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Menadžment uočenih hidrometričkih podataka - Uputstvo
Management of observed hydrometric data - Guidance
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17198:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Emisije iz stacionarnih izvora – Prognostički sistemi za praćenje emisija (PEMS) – Primjenjivost, provedba i osiguranje kvaliteta
Stationary source emissions - Predictive Emission Monitoring Systems (PEMS) - Applicability, execution and quality assurance
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17217:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Poštanske usluge – Naličje koverte – Zahtjevi za dizajn i štampanje
Postal services - Reverse envelope - Design and printing requirements
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50542-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici - Sistem kabinske signalizacije (TDC) - Dio 1: Opća arhitektura
Railway applications - Driver's cab train display controller (TDC) - Part 1: General architecture
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50542-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici - Sistem kabinske signalizacije (TDC) - Dio 2: Displej FIS sistema
Railway applications - Driver's cab Train Display Controller (TDC) - Part 2: Display systems FIS
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50542-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici - Sistem kabinske signalizacije (TDC) - Dio 3: FIS ostalih sistema na vozu
Railway applications - Driver's cab train Display Controller (TDC) - Part 3: Other train systems FIS
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Informaciona tehnologija – Oprema i infrastruktura podatkovnih centara – Dio 99-1: Preporučene prakse za menadžment energije
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Informacione tehnologije – Oprema i infrastruktura podatkovnih centara – Dio 99-2: Preporučene prakse za okolinsku održivost
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Informaciona tehnologija – Oprema i infrastruktura podatkovnih centara – Dio 99-3: Upute za primjenu EN 50600 serije
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-3: Guidance to the application of EN 50600 series
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50669:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2019-04-12
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-11
Rezultati ispitivanja elektromagnetnih smetnji u frekventnom opsegu ispod 150 kHz
Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency Range below 150 kHz
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50674:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2019-04-25
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-25
Uputstvo za provjeru kućanskih uredjaja u pogledu energetskog označavanja i ekodizajna
Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50682:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Razmatranje korišćenja OTDR-a za mjerenje povratnih gubitaka konekcija monomodnih optičkih vlakana
Consideration on the use of OTDRs to measure return loss of single-mode optical fibre connections
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 6
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-24
Eksplozivne atmosfere - Dio 32-1: Opasnosti od elektrostatičkog naboja, uputstvo
Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic hazards, guidance
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50083-2-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge – Dio 2-3: LTE (4G) filteri za ublažavanje interferencije
Cable networks for television signals, sound Signals and interactive services - Part 2-3: LTE (4G) Interference Mitigation Filters
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50134-9:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 19
Datum realizacije: 2019-04-12
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-11
Alarmni sistemi - Socijalni alarmni sistemi - Dio 9: IP komunikacijski protokol
Alarm systems - Social alarm systems - Part 9: IP Communications Protocol


Ukupno 1251, strana 2 od 63