Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17100:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje penetrantima - Referentne fotografije i određivanje veličine indikacija
Non-destructive testing - Penetrant testing - Reference photographs and sizing of indications
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-06-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-06
Informacione tehnologije – Oprema i infrastruktura podatkovnih centara – Dio 99-1: Preporučene prakse za energetski menadžment
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TR 50659:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-01
Elektromagnetske karakteristike linearnih sistema za vođenje kablova (CMS)
Electromagnetic characteristics of linear cable management systems (CMS)
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50576:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-01
Električni kablovi - Proširena primjena rezultata ispitivanja reakcije na vatru
Electric cables - Extended application of test results for reaction to fire
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 1: Opći zahtjevi
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 2 : Nelegirani i legirani čelici sa specificiranim svojstvima na povišenim temperaturama
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom – Dio 3 : Sitnozrnati zavarljivi čelici, normalizovani
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable fine grain steels, normalized
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 4 : Čelici legirani niklom sa specificiranim svojstvima na niskoj temperaturi
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 5: Sitnozrnati zavarljivi čelici, termomehanički valjani
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled
Oznaka standarda: nsBAS EN 10028-6:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Ravni proizvodi od čelika za rad pod pritiskom - Dio 6: Sitnozrnati zavarljivi čelici, kaljeni i popušteni
Flat products made of steels for pressure purposes - Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered
Oznaka standarda: nsBAS EN 10120:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Čelični tanki lim i traka za zavarene gasne cilindre
Steel sheet and strip for welded gas cylinders
Oznaka standarda: nsBAS EN 10247:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Mikroskopsko ispitivanje sadržaja nemetalnih uključaka u čeliku upotrebom standardnih slika
Micrographic examination of the non-metallic inclusion content of steels using standard pictures
Oznaka standarda: nsBAS EN 10270-1+A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Čelična žica za mehaničke opruge – Dio 1: Patentirana hladno vučena nelegirana čelična žica za opruge
Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire
Oznaka standarda: nsBAS EN 10365:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Vruće valjani čelični U, I i H profili – Dimenzije i mase
Hot rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Oznaka standarda: nsBAS EN 115-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 29
Datum realizacije: 2018-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-20
Sigurnost pokretnih stepenica i pokretnih traka za prijevoz osoba – Dio 1: Konstrukcija i ugradnja
Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
Oznaka standarda: nsBAS EN 12020-2/Cor1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Aluminij i legure aluminija – Ekstrudirani precizni profili od EN AW – 6060 i EN AW – 6063 legura – Dio 2: Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika - Tehnička korekcija 1
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form
Oznaka standarda: nsBAS EN 12020-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2018-05-25
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-24
Aluminij i legure aluminija – Ekstrudirani precizni profili od EN AW – 6060 i EN AW – 6063 legura – Dio 2: Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika
Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form
Oznaka standarda: nsBAS EN 122002:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-01
Obrazac za detaljnu specifikaciju: Koaksijalni konektori za radio frekvencije
Blank Detail Specification: Radio frequency coaxial connectors
Oznaka standarda: nsBAS EN 122003:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 30
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-01
Obrazac za detaljnu specifikaciju: Priprema pojedinačne specifikacije za korisnika (CDS) i detaljne specifikacije za standardni proizvod sa potvrdom sposobnosti
Blank Detail Specification: Preparation of customer detail specifications (CDS) and detail specifications for standard production items with capability approval
Oznaka standarda: nsBAS EN 12207:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2018-06-13
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-12
Prozori i vrata - Zrakopropusnost - Klasifikacija
Windows and doors - Air permeability - Classification


Ukupno 563, strana 2 od 29