Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 13200-8:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Gledališta – Dio 8: Sigurnosni aspekti
Spectator facilities - Part 8: Safety Management
Oznaka standarda: nsBAS EN 13639:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Određivanje ukupnog organskog ugljika u krečnjaku
Determination of total organic carbon in limestone
Oznaka standarda: nsBAS EN 13915:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Ploče od gipsa - Gotove zidne ploče sa jezgrom od kartona - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core - Definitions, requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 14209:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Ugaoni elementi za ploče od gipsa obložene kartonom - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Preformed plasterboard cornices - Definitions, requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 14353:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Pomoćni i dopunski metalni profili za upotrebu sa gipsanim pločama obloženi kartonom - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 14496:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Ljepila na bazi gipsa za toplotnu/zvučnu izolaciju kompozitnih panela i gipsanih ploča - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and gypsum boards - Definitions, requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 15416-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Adhezivi (osim fenolnih i aminoplastičnih) za nosive drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – Dio 1: Ispitivanje dugotrajnim opterećenjem istezanja okomito na liniju spoja u promjenjivim klimatskim uslovima sa uzorcima okomitim na liniju ljepila (Staklenički test)
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 1: Long-term tension load test perpendicular to the bond line at varying climate conditions with specimens perpendicular to the glue line (Glass house test)
Oznaka standarda: nsBAS EN 15416-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Adhezivi za nosive drvene građevinske konstrukcije koji nisu fenolni i aminoplastični – Metode ispitivanja – Dio 3: Ispitivanje deformacija uslijed slijeganja (tečenja) pod cikličnim klimatskim uslovima sa ispitnim uzorcima opterećenim savijanjem usljed naprezanja na smicanje
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear
Oznaka standarda: nsBAS EN 15416-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Adhezivi za nosive drvene građevinske konstrukcije koji nisu fenolni i aminoplastčni – Metode ispitivanja – Dio 4: Određivanje otvorenog vremena spajanja pod referentnim uslovima
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 4: Determination of open assembly time under referenced conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 15416-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Adhezivi za nosive drvene građevinske konstrukcije koji nisu fenolni i aminoplastčni - Metode ispitivanja - Dio 5: Određivanje uobičajenog vremena presovanja pod referentnim uslovima
Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 5: Determination of minimum pressing time under referenced conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 15425:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Adhezivi - Jednokomponentni poliuretan (PUR)za nosive drvene konstrukcije - Klasifikacija i zahtjevi za performanse
Adhesives - One component polyurethane (PUR) for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 15651-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama - Dio 1: Zaptivne mase za fasadne elemente
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 1: Sealants for facade elements
Oznaka standarda: nsBAS EN 15651-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama - Dio 2: Zaptivne mase za zastakljivanja
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 2: Sealants for glazing
Oznaka standarda: nsBAS EN 15651-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama - Dio 3: Zaptivne mase za spojeve sanitarija
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 3: Sealants for sanitary joints
Oznaka standarda: nsBAS EN 15651-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama - Dio 4: Zaptivne mase za pješačke staze
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 4: Sealants for pedestrian walkways
Oznaka standarda: nsBAS EN 15651-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu za u zgradama i pješačkim stazama - Dio 5: Vrednovanje i verifikacija stalnosti performansi, označavanje i obilježavanje
Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 5: Assessment and verification of constancy of performance, marking and labelling
Oznaka standarda: nsBAS EN 1573:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Kodiranje bar kodom – Transportna etiketa za više industrija
Bar code - Multi industry transport label
Oznaka standarda: nsBAS EN 15824:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na bazi organskih veziva
Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders
Oznaka standarda: nsBAS EN 15876-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Elektronsko prikupljanje naplate – Procjena usaglašenosti unutrašnje i vanjske opreme sa standardom EN 15509 – Dio 1: Struktura testnog okruženja i svrhe testiranja
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 1: Test suite structure and test purposes
Oznaka standarda: nsBAS EN 15876-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Elektronska naplata – Procjena usaglašenosti unutrašnje i vanjske opreme sa standardom EN 15509 – Dio 2: Apstraktni skup ispitivanja
Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 2: Abstract test suite


Ukupno 527, strana 2 od 27