Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 12704:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Adhezivi za papir, karton, ambalažu i odložive sanitarne proizvode - Određivanje stvaranja pjene adheziva na bazi vodenih disperzija
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Determination of foam formation for aqueous adhesives
Oznaka standarda: nsBAS EN 12765:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene
Classification of thermosetting wood adhesives for non-structural applications
Oznaka standarda: nsBAS EN 13018:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2017-12-11
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-09
Ispitivanje bez razaranja - Vizuelno ispitivanje - Opći principi
Non-destructive testing - Visual testing - General principles
Oznaka standarda: nsBAS EN 13055:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Laki agregati
Lightweight aggregates
Oznaka standarda: nsBAS EN 13129:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici - Klimatizacija željezničkih vozila za javni transport — Parametri udobnosti i ispitivanja tipa
Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests
Oznaka standarda: nsBAS EN 13914-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Projektovanje, priprema i primena maltera za spoljašnja i unutrašnja oblaganja –Dio 1: Malteri za spoljašnja oblaganja
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 1: External rendering
Oznaka standarda: nsBAS EN 13914-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Projektovanje, priprema i primena maltera za spoljašnja i unutrašnja oblaganja - Dio 2: Unutrašnje malterisanje
Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal plastering
Oznaka standarda: nsBAS EN 14078:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2017-10-20
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-19
Tečni naftni proizvodi - Određivanje sadržaja metil estara masnih kiselina (FAME) u srednjim destilatima - Metoda infracrvene spektrometrije
Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method
Oznaka standarda: nsBAS EN 1412:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Bakar i legure bakra – Europski system numeracije
Copper and copper alloys - European numbering system
Oznaka standarda: nsBAS EN 14375:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-16
Ambalaža farmaceutskih proizvoda za jednokratnu upotrebu sigurna za djecu - Zahtjevi i ispitivanje
Child-resistant non-reclosable packaging for pharmaceutical products - Requirements and testing
Oznaka standarda: nsBAS EN 14617-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Kameni aglomerat -- Metode ispitivanja – Dio 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju (savijanje)
Agglomerated stone - Test methods - Part 2: Determination of flexural strength (bending)
Oznaka standarda: nsBAS EN 14713:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Adhezivi za papir i karton, ambalažu i raspoložive sanitetske proizvode - Određivanje svojstava trenja filmova koji su potencijalno prikladni za spajanje
Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Determination of friction properties of films potentially suitable for bonding
Oznaka standarda: nsBAS EN 14814:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Adhezivi za sisteme cjevovoda od termoplastičnih masa za fluide pod pritiskom - Specifikacije
Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure - Specifications
Oznaka standarda: nsBAS EN 14908-6:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Otvorena podatkovna komunikacija u automatizaciji građevina, kontrolama i upravljanju građevinama - Upravljački mrežni protokol – Dio 6: Elementi aplikacije
Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements
Oznaka standarda: nsBAS EN 1504-8:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta te ocjena usklađenosti svojstava (AVCP) – Dio 8: Kontrola kvaliteta i ocjena usklađenosti (AVCP)
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and AVCP - Part 8: Quality control and Assessment and verification of the constancy of performance (AVCP)
Oznaka standarda: nsBAS EN 15433-6:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-16
Opterećenja tokom transporta - Mjerenje i vrednovanje dinamičko-mehaničkih opterećenja - Dio 6: Sistemi za automatsko registrovanje mjernih zapisa slučajnim udarom tokom praćenja transporta
Transportation loads - Measurement and evaluation of dynamic-mechanical loads - Part 6: Automatic recording systems for measuring randomly occurring shock during monitoring of transports
Oznaka standarda: nsBAS EN 1559-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2017-10-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Livenje - Tehnički uslovi isporuke - Dio 5: Dodatni zahtjevi za odlivke od magnezijeve legure
Founding - Technical conditions of delivery - Part 5: Additional requirements for magnesium alloy castings
Oznaka standarda: nsBAS EN 16186-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Kabina mašinovođe – Dio 3: Dizajniranje displeja
Railway applications - Driver's cab - Part 3: Design of displays
Oznaka standarda: nsBAS EN 16247-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 10
Datum realizacije: 2017-10-31
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-25
Energetski auditi — Dio 1: Opšti zahtjevi
Energy audits - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 16254+A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Adhezivi – Emulzioni polimerizovani izocijanat (EPI) za noseće drvene konstrukcije – Klasifikacija i zahtevi za performanse
Adhesives - Emulsion polymerized isocyanate (EPI) for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements


Ukupno 615, strana 3 od 31