Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 16234-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Okvir za e-kompetencije (e-CF) - Zajednički evropski okvir za IKT profesionalce u svim industrijskim sektorima - Dio 1: Okvir
e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework
Oznaka standarda: nsBAS EN 16757:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Održivost građevinskih radova – Okolišne deklaracije proizvoda - Pravila za kategorizaciju proizvoda za beton i betonske elemente
Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for concrete and concrete elements
Oznaka standarda: nsBAS EN 16908:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Cement i građevinski kreč – Deklaracije proizvoda o zaštiti životne sredine – Pravila za kategorizaciju proizvoda prema EN 1580
Cement and building lime - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15804
Oznaka standarda: nsBAS EN 1766:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Referentni betoni za ispitivanje
Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing
Oznaka standarda: nsBAS EN 196-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Metode ispitivanja cementa – Dio 3: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti
Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness
Oznaka standarda: nsBAS EN 228+A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-10-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Goriva za motorna vozila - Bezolovni benzin - Zahtjevi i metode ispitivanja
Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Bežični mikrofoni; Audio PMSE do 3 GHz; Dio 4: Slušni aparati uključujući lične pojačavače zvuka I induktivne sisteme do 3 GHz; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 4: Assistive Listening Devices including personal sound amplifiers and inductive systems up to 3 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Uređaji kratkog dometa (SRD); Radio oprema za korištenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Transportna i saobraćajna telematika (TTT); Predajna oprema (500 kbit/s / 250 kbit/s) za namjenske komunikacije kratkog dometa (DSRC) koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive; Pod-dio 2: Jedinice montirane na vozila (OBU)
Transport and Traffic Telematics (TTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz frequency band; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Sub-part 2: On-Board Units (OBU)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Radio telefonski predajnici I prijemnici za pomorsku mobilnu uslugu koja radi u VHF opsezima korištena u kopnenim vodenim putevima; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Signalizacija za lavine koja radi na 457 kHz; Predajno-prijemni sistemi; Dio 2: Harmonizovani standard za karakteristike za hitne službe
Avalanche Beacons operating at 457 kHz; Transmitter-receiver systems; Part 2: Harmonised Standard for features for emergency services
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM); Oprema mobilne stanice (MS); Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Global System for Mobile communications (GSM); Mobile Stations (MS) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Meterološka pomagala (Met Aids); Radio sonde za korištenje u frekvencisjkom opsegu od 400,15 do 406 MHz sa nivoima snage do 200mW; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU directive
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Meterološka pomagala (Met Aids); Radio sonde za korištenje u frekvencisjkom opsegu od 400,15 do 406 MHz sa nivoima snage do 200mW; Harmonizovani standard za pristup radio-spektru
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Meterološka pomagala (Met Aids); Radio sonde za korištenje u frekvencisjkom opsegu od 1 668,4 do 1690 MHz; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Oznaka standarda: nsBAS EN 302-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Dio 2: Određivanje otpornosti na raslojavanje
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2: Determination of resistance to delamination
Oznaka standarda: nsBAS EN 302-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Adhezivi za nosive drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Dio 3: Određivanje uticaja oštećenja drvenih vlakana kiselinom na poprečnu čvrstoću pri zatezanju pri cikličnim promjenama temperature i vlažnosti
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength
Oznaka standarda: nsBAS EN 302-8:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2018-10-15
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-14
Adhezivi za nosive drvene građevinske konstrukcije – Metode ispitivanja – Dio 8: Ispitivanje statičkog opterećenja uzoraka u pritisnom smicanju sa višestrukom spojnom linijom uzoraka
Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 8: Static load test of multiple bond line specimens in compression shear
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Pomorski širokopojasni radio link koji radi u opsezima od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/ili od 5 880 MHz do 5 900 MHz za brodove i priobalne instalacije angažovane u koordiniranim aktivnostima; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Maritime Broadband Radiolink operating within the bands 5 852 MHz to 5 872 MHz and/or 5 880 MHz to 5 900 MHz for ships and off-shore installations engaged in coordinated activities; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES); Prijemnici za globalni navigacioni satelitski sistem (GNSS); Radio oprema koja u frekvencisjkim opsezima od 1 164 MHz do 1 300 MHz i od1 559 MHz do 1 610 MHz; Harmonizirani standard koji obuhvata bitne zahtjeve članka 3.2 2014/53/EU direktive
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers; Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU


Ukupno 527, strana 3 od 27