Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50654-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 10
Datum realizacije: 2019-03-29
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-29
Visokonaponski istosmjerni (HVDC) mrežni sistemi i pripadajuća pretvaračka postrojenja – Smjernice i liste parametara za funkcionalne specifikacije – Dio 1: Smjernice
HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 1: Guidelines
Oznaka standarda: nsBAS CLC/TS 50654-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 10
Datum realizacije: 2019-03-29
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-29
Visokonaponski istosmjerni (HVDC) mrežni sistemi i pripadajuća pretvaračka postrojenja – Smjernice i liste parametara za funkcionalne specifikacije – Dio 2: Liste parametara
HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 2: Parameter Lists
Oznaka standarda: nsBAS EN 10080/NA:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-04-22
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-21
Čelik za armiranje betona - Zavarivi armaturni čelik - Općenito - Nacionalni dodatak
Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General - National Annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1011-8:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-04-22
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-20
Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala- Dio 8: Zavarivanje livenih gvožđa
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding of cast irons
Oznaka standarda: nsBAS EN 10277:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-04-22
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-20
Svijetli čelični proizvodi-Tehnički uslovi isporuke
Bright steel products - Technical delivery conditions
Oznaka standarda: nsBAS EN 1073-1+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Zaštitna odjeća protiv čvrstih lebdećih čestica uključujući radioaktivnu kontaminaciju - Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja za zaštitnu odjeću ventiliranu komprimiranim zrakom, štiteći tijelo i respiratorni trakt
Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract
Oznaka standarda: nsBAS EN 1092-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Prirubnice i njihovi spojevi - Kružne prirubnice za cijevi, ventile, cjevne priključke i pomoćne dijelove, označene sa PN - Dio 1: Čelične prirubnice
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
Oznaka standarda: nsBAS EN 1116:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10
Namještaj- Kuhinjski namještaj - Koordinacijske mjere za kuhinjski namještaj i kuhinjske uredaje
Furniture - Kitchen furniture - Coordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances
Oznaka standarda: nsBAS EN 1149-5:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Zaštitna odjeća - Elektrostatičke osobine - Dio 5: Osobine materijala i zahtjevi dizajna
Protective clothing - Electrostatic properties - Part 5: Material performance and design requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 1176-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Oprema za igrališta i određivanje površine potrebne za opremu – Dio 1: Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 1176-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Oprema za igrališta i određivanje površine potrebne za opremu – Dio 2: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za ljuljačke
Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings
Oznaka standarda: nsBAS EN 1176-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Oprema za igrališta i određivanje površine potrebne za opremu – Dio 3: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za tobogane
Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
Oznaka standarda: nsBAS EN 12012-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Mašine za plastiku i gumu – Mašine za usitnjavanje – Dio 1: Sigurnosni zahtjevi za granulatore sa noževima i sjekače
Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 1: Safety requirements for blade granulators and shredders
Oznaka standarda: nsBAS EN 12013:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Mašine za plastiku i gumu - Unutrašnje miješalice - Sigurnosni zahtjevi
Plastics and rubber machines - Internal mixers - Safety requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 12102-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Klima uređaji, vodom hlađene rashladne mašine, toplotne pumpe, industriske rashladne mašine i odvlaživaći sa kompresorima na električni pogon - Određivanje nivoa zvučne snage - Dio 1: Klima uređaji, vodom hlađene rashladne mašine, toplotne pumpe za grijanje i hlađenje, odvlaživaći i uređaji za hlađenje vode
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers
Oznaka standarda: nsBAS EN 12130:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2019-04-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-10
Perje i paperje - Metode ispitivanja – Određivanje količine punjenja (maseni volumen)
Feather and down - Test methods - Determination of the fill power (massic volume)
Oznaka standarda: nsBAS EN 12131:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2019-04-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-10
Perje i paperje - Metode ispitivanja - Određivanje kvantitativnog sastava perja i paperja (ručna metoda)
Feather and down - Test methods - Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method)
Oznaka standarda: nsBAS EN 12814-4/Cor1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Dio 4: Ispitivanje ljuštenjem
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test
Oznaka standarda: nsBAS EN 12814-4:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Dio 4: Ispitivanje ljuštenjem
Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test
Oznaka standarda: nsBAS EN 12861:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 4
Datum realizacije: 2019-04-22
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-20
Bakar i legure bakra - Otpaci (za recikliranje)
Copper and copper alloys - Scrap


Ukupno 1251, strana 3 od 63