Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 16404:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Zahtjevi za rekonstrukciju i obnavljanje željezničkih vozila
Railway applications - Re-railing and recovery requirements for railway vehicles
Oznaka standarda: nsBAS EN 16508:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Privremena radna oprema – Zaštitne natkrivajuće konstrukcije – Zahtevi za performanse i opšte projektovanje
Temporary works equipment - Encapsulation constructions - Performance requirements and general design
Oznaka standarda: nsBAS EN 16622:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2017-12-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-03
Silikatno-kalcijumska prašina za beton za beton -Definicije, zahtevi i kriterijumi usaglašenosti
Silica-calcium fume for concrete - Definitions, requirements and conformity criteria
Oznaka standarda: nsBAS EN 1729-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-13
Namještaj - Stolice i stolovi za odgojno-obrazovne ustanove – Dio 1: Funkcionalne dimenzije
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1: Functional dimensions
Oznaka standarda: nsBAS EN 1729-2+A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2017-11-14
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-13
Namještaj – Stolice i stolovi za odgojno-obrazovne ustanove – Dio 2: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja
Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 196-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Metode ispitivanja cementa - Dio 1: Određivanje čvrstoće
Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
Oznaka standarda: nsBAS EN 196-10:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Metode ispitivanja cementa - Dio 10: Određivanje udjela u vodi topivog hroma (VI) u cementu
Methods of testing cement - Part 10: Determination of the water-soluble chromium (VI) content of cement
Oznaka standarda: nsBAS EN 1991-1-2/NA:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2017-11-16
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-15
Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-2: Opšta dejstva - Dejstva na konstrukcije izložene požaru - Nacionalni dodatak
Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire - National annex
Oznaka standarda: nsBAS EN 1995-1-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 62
Datum realizacije: 2017-11-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-11-27
Evrokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Opšte odredbe – Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
Oznaka standarda: nsBAS EN 1995-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 62
Datum realizacije: 2017-11-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-11-27
Evrokod 5 - Projektovanje drvenih konstrukcija - Dio 2: Mostovi
Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 2: Bridges
Oznaka standarda: nsBAS EN 1997-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2017-11-16
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-15
Eurokod 7 - Projektovanje geotehničkih konstrukcija - Dio 2: Ispitivanje tla
Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2017-11-16
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-15
Evrokod 8: Proračun konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa – Dio 3: Procjena stanja i ojačanje zgrada
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-4:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2017-11-16
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-15
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 4: Silosi, spremnici i cjevovodi
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2017-11-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-11-27
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa - Dio 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnički aspekti
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5 : Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Oznaka standarda: nsBAS EN 1998-6:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 58
Datum realizacije: 2017-11-27
Predviđeni datum naredne faze: 2017-11-27
Evrokod 8 - Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa - Dio 6: Tornjevi, stubovi i dimnjaci
Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Oznaka standarda: nsBAS EN 204:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Klasifikacija termoplastičnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene
Classification of thermoplastic wood adhesives for non-structural applications
Oznaka standarda: nsBAS EN 205:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Adhezivi - Adhezivi za drvo za nekonstrukcijske primjene - Određivanje čvrstoće na smicanje preklopnih spojeva
Adhesives - Wood adhesives for non-structural applications - Determination of tensile shear strength of lap joints
Oznaka standarda: nsBAS EN 413-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2017-12-08
Predviđeni datum naredne faze: 2018-02-06
Zidarski cement - Dio 2: Metode ispitivanja
Masonry cement - Part 2: Test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 50152-3-2:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici - Stabilna postrojenja – Posebni zahtjevi za AC postrojenja – Dio 3-2: Mjerni, upravljački i zaštitni uređaji za specifičnu upotrebu u AC sistemima vuče - Monofazni strujni transformatori
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-2: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Current transformers
Oznaka standarda: nsBAS EN 50152-3-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Posebni zahtjevi za AC postrojenja – Dio 3-3: Mjerni, upravljački i zaštitni uređaji za specifičnu upotrebu u AC sistemima vuče - Monofazni induktivni naponski transformatori
Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-3: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Voltage transformers


Ukupno 615, strana 4 od 31