Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 419212-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Aplikativni interfejs za sigurnosne elemente za elektronsku identifikaciju, autentikaciju i povjerljive servise - Dio 1: Predstavljanje i zajedničke definicije
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 1: Introduction and common definitions
Oznaka standarda: nsBAS EN 419212-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-09-30
Predviđeni datum naredne faze: 2018-11-28
Aplikativni interfejs za sigurnosne elemente za elektronsku identifikaciju, autentikaciju i povjerljive servise - Dio 3: Protokol autentikacije uređaja
Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 3: Device authentication protocols
Oznaka standarda: nsBAS EN 451-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Metoda ispitivanja letećeg pepela - Dio 1: Određivanje sadržaja slobodnog kalcijum oksida
Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide content
Oznaka standarda: nsBAS EN 451-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 21
Datum realizacije: 2018-10-22
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-27
Metoda ispitivanja letećeg pepela - Dio 2: Određivanje finoće vlažnim prosijavanjem
Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet sieving
Oznaka standarda: nsBAS EN 50600-4-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Informaciona tehnologija – Objekti i infrastruktura u podatkovnim centrima – Dio 4-1: Pregled i opšti zahtjevi za ključne indikatore performansi
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-1: Overview of and general requirements for key performance indicators
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Informacione tehnologije - Objekti i infrastruktura u podatkovnim centrima - Dio 4-2: Efikasnost iskorištenja energije
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
Oznaka standarda: nsBAS EN 50600-4-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Informacione tehnologije - Objekti i infrastruktura u podatkovnim centrima - Dio 4-2: Efikasnost iskorištenja energije
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-2: Power Usage Effectiveness
Oznaka standarda: nsBAS EN 50600-4-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Informacione tehnologije- Objekti i infrastruktura u podatkovnim centrima - Dio 4-3: Faktor obnovljive energije
Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 4-3: Renewable Energy Factor
Oznaka standarda: nsBAS EN 50667:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Informacione tehnologije - Sistemi za menadžment automatizovane infrastrukture (AIM) - Zahtjevi, razmjena podataka i aplikacija
Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications
Oznaka standarda: nsBAS EN 590+A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 11
Datum realizacije: 2018-10-04
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Goriva za motorna vozila – Dizel – Zahtjevi i metode ispitivanja
Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 60065/A11:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Audio, video i slični elektronički aparati – Sigurnosni zahtjevi
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 60065/Cor2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Audio, video i slični elektronički aparati – Sigurnosni zahtjevi
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Kablovske mreže za televizijske signale, zvučne signale i interaktivne usluge – Dio 101: Performanse sistema direktnih puteva opterećenih samo digitalnim kanalima
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 101: System performance of forward paths loaded with digital channels only
Oznaka standarda: nsBAS EN 60728-101:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Kablovske mreže za televizijske signale, zvučne signale i interaktivne usluge – Dio 101: Performanse sistema direktnih puteva opterećenih samo digitalnim kanalima
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 101: System performance of forward paths loaded with digital channels only
Oznaka standarda: nsBAS EN 60728-11:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Kablovske mreže za televizijske signale, zvučne signale i interaktivne usluge – Dio 11: Sigurnost
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety
Oznaka standarda: nsBAS EN 60793-1-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Optička vlakna – Dio 1-1: Mjerne metode i testne procedure – Opšti dio i smjernice
Optical fibres - Part 1-1: Measurement methods and test procedures - General and guidance
Oznaka standarda: nsBAS EN 60793-1-60:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Optička vlakna – Dio 1-60: Mjerne metode i testne procedure – Beat dužina
Optical fibres - Part 1-60: Measurement methods and test procedures - Beat length
Oznaka standarda: nsBAS EN 60793-1-61:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Optička vlakna – Dio 1-61: Mjerne metode i testne procedure – Polarizaciono preslušanje
Optical fibres - Part 1-61: Measurement methods and test procedures - Polarization crosstalk
Oznaka standarda: nsBAS EN 60793-2-70:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Optička vlakna – Dio 2-70: Specifikacije proizvoda – Segmentna specifikacija za vlakna koja održavaju polarizaciju
Optical fibres - Part 2-70: Product specifications - Sectional specification for polarization-maintaining fibres
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2018-10-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-12-03
Fiber-optički kablovi - Dio 1-2: Opća tehnička specifikacija – Osnovne ispitne procedure fiber-optičkih kablova - Opća uputstva
Optical fibre cables - Part 1-2: Generic specification - Basic optical cable test procedures - General guidance


Ukupno 527, strana 4 od 27