Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 12977-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Toplotni solarni sistemi i komponente – Sistemi izrađeni po posebnim zahtjevima – Dio 1: Opći zahtjevi za solarne grijače vode i kombinovane sisteme
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems
Oznaka standarda: nsBAS EN 12977-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Toplotni solarni sistemi i komponente – Sistemi izrađeni po posebnim zahtjevima – Dio 2: Metode ispitivanja solarnih grijača vode i kombinovanih sistema
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems
Oznaka standarda: nsBAS EN 12977-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Toplotni solarni sistemi i komponente – Sistemi izrađeni po posebnim zahtjevima – Dio 3: Metode ispitivanja karekteristika za rezervoare tople vode koji koriste solarnu energiju
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores
Oznaka standarda: nsBAS EN 12977-4:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Toplotni solarni sistemi i komponente – Sistemi izrađeni po posebnim zahtjevima – Dio 4: Metode ispitivanja karekteristika za kombinovane rezervoare tople vode koji koriste solarnu energiju
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores
Oznaka standarda: nsBAS EN 12977-5:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 47
Datum realizacije: 2019-03-26
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-25
Toplotni solarni sistemi i komponente – Sistemi izrađeni po posebnim zahtjevima – Dio 5: Metode ispitivanja karekteristika opreme za upravljanje
Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 13077:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Uređaji za sprječavanje zagađivanja pitke vode zbog povratnog toka - Zračni razmak (neograničen) za preljev koji nije kružnog oblika - Skupina A - Tip B
Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B
Oznaka standarda: nsBAS EN 13088:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 48
Datum realizacije: 2019-04-10
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-10
Proizvodi punjeni perjem i paperjem – Metoda za određivanje ukupne mase punjenih proizvoda i mase punjenja
Manufactured articles filled with feather and down - Method for the determination of a filled product's total mass and for the determination of the mass of the filling
Oznaka standarda: nsBAS EN 1309-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10
Oblo i rezano drvo - Metode mjerenja - Dio3: Karakteristike i biološka oštećenja
Round and sawn timber - Methods of measurements - Part 3: Features and biological degradations
Oznaka standarda: nsBAS EN 13103-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici – Osovinski sklopovi i obrtna postolja – Dio 1: Metoda projektovanja za osovine sa vanjskim rukavcem
Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 1: Design method for axles with external journals
Oznaka standarda: nsBAS EN 13158:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Zaštitna odjeća – Zaštitne jakne, štitnici za tijelo i ramena za jahanje, za jahače konja i osobe koje rade sa konjima i za vozače konjskih zaprega – Zahtjevi i metode ispitivanja
Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 13207:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Plastika – Termoplatični filmovi za silažu i cijevi za upotrebu u poljoprivredi
Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture
Oznaka standarda: nsBAS EN 13227:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10
Drveni podovi - Lamparket od masivnog drveta
Wood flooring - Solid lamparquet products
Oznaka standarda: nsBAS EN 13231-5:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici - Kolosjek - Preuzimanje radova - Dio 5: Procedure za reprofiliranje željezničkih pruga na ravnim dijelovima kolosjeka, skretnicama, ukrštajima i dilatacionim spravama
Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings and expansion devices
Oznaka standarda: nsBAS EN 13277-8:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Zaštitna oprema za borilačke vještine - Dio 8: Dodatni zahtjevi i metode ispitivanja za štitnike lica u karateu
Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors
Oznaka standarda: nsBAS EN 13284-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje malih koncentracija prašine - Dio 1: Ručna gravimetrijska metoda
Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method
Oznaka standarda: nsBAS EN 13284-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje malih koncentracija prašine - Dio 2: Osiguranje kvaliteta automatskih mjernih sistema
Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 2: Quality assurance of automated measuring systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 1329-1+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-04-09
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-07
Plastični cjevni sitemi za uklanjanje nečistoća i otpada (niskih i visokoh temperatura) unutar građevinskih struktura - Neplastificirani poli (vinilklorid) (PVC-U) - Dio 1: Specifikacije za cijevi, spojne elemente i sisteme
Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 13451-10:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Oprema za bazene – Dio 10: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za ronilačke platforme, ronilačke odskočne daske i prateću opremu
Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for diving platforms, diving springboards and associated equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 13476-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-04-09
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-07
Plastični cijevni sustavi za podzemnu odvodnju i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cijevi očvrsnutih zidova od nesavitljivog poli(vinilklorida) (PVC-U), poliproplilena (PP) i polietilena (PE) - Dio 1: Opći zahtjevi i tehničke karakteristike
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1:General requirements and performance characteristics
Oznaka standarda: nsBAS EN 13476-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-04-09
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-07
Plastični cijevni sustavi za podzemnu odvodnju i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cijevi očvrsnutih zidova od nesavitljivog poli(vinilklorida) (PVC-U), poliproplilena (PP) i polietilena (PE) - Dio 2: Specifikacije za cijevi i spojne elemente sa glatkim unutarnjim i vanjskim površinama i sistem, Tip A
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A


Ukupno 1251, strana 4 od 63