Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 12697-17:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 17: Gubitak zrna agregata u uzorcima poroznog asfalta
Bituminous mixtures - Test methods - Part 17: Particle loss of porous asphalt specimens
Oznaka standarda: nsBAS EN 12697-18:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 18: Ocjeđivanje veziva
Bituminous mixtures - Test methods - Part 18: Binder drainage
Oznaka standarda: nsBAS EN 12697-27:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 27: Uzorkovanje
Bituminous mixtures - Test methods - Part 27: Sampling
Oznaka standarda: nsBAS EN 12727:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2018-06-19
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-18
Namještaj - Stolice spojene u redove - Zahtjevi za sigurnost, čvrstoću i izdržljivost
Furniture - Ranked seating - Requirements for safety, strength and durability
Oznaka standarda: nsBAS EN 13075-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje karakteristika loma - Dio 1: Određivanje vrijednosti loma kationskih emulzija bitumena, metoda s mineralnim filerom
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method
Oznaka standarda: nsBAS EN 13075-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje karakteristika loma - Dio 2:Određivanje vremena miješanja sitnih čestica kationskih bitumenskih emulzija
Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 2: Determination of fines mixing time of cationic bituminous emulsions
Oznaka standarda: nsBAS EN 13126-8:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2018-06-13
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-12
Građevinski okovi: Zahtjevi i metode ispitivanja za prozore i balkonska vrata - Dio 8: Zahtijevi i metode ispitivanja za nagibne, okretne i nagibnookretne okove
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Part 8: Requirements and test methods for Tilt and Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware
Oznaka standarda: nsBAS EN 13237:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 6
Datum realizacije: 2018-04-20
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-20
Potencijalno eksplozivne atmosfere - Termini i definicije za opremu i zaštitne sisteme namijenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Oznaka standarda: nsBAS EN 13241+A2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 60
Datum realizacije: 2018-06-13
Predviđeni datum naredne faze: 2018-08-12
Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije - Standard proizvoda, izvedbene karakteristike
Industrial, commercial, garage doors and gates - Product standard, performance characteristics
Oznaka standarda: nsBAS EN 13249:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtjevane karakteristike za upotrebu pri izgradnji cesta i ostalih saobraćajnih površina (isključujući željeznice i ugradnju asfalta)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)
Oznaka standarda: nsBAS EN 13250:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtjevane karakteristike za upotrebu pri izgradnji željeznica
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of railways
Oznaka standarda: nsBAS EN 13251:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
Oznaka standarda: nsBAS EN 13252:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu kod drenažnih sistema
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 13253:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu u zaštiti od erozije (zaštita obale, obaloutvrde)
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
Oznaka standarda: nsBAS EN 13254:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu pri izgradnji akumulacionih jezera i brana
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for the use in the construction of reservoirs and dams
Oznaka standarda: nsBAS EN 13255:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Termoplastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda unutar zgrada - Ispitna metoda za zrakonepropusnost
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of canals
Oznaka standarda: nsBAS EN 13256:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures
Oznaka standarda: nsBAS EN 13257:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu u odlagalištima čvrstog otpada
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in solid waste disposals
Oznaka standarda: nsBAS EN 13265:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 22
Datum realizacije: 2018-07-09
Predviđeni datum naredne faze: 2018-09-07
Geotekstili i proizvodi srodni sa geotekstilom - Zahtijevane karakteristike za upotrebu u odlagalištima tekućeg otpada
Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects
Oznaka standarda: nsBAS EN 1330-9:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Terminologija - Dio 9: Termini koji se koriste u ispitivanju akustičkom emisijom
Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing


Ukupno 602, strana 4 od 31