Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 1568-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 13
Datum realizacije: 2019-06-12
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-10
Mediji za gašenje požara - Pjenila - Dio 3: Specifikacije za pjenila niske ekspanzije za površinsku primjenu u tekućinama koje se ne miješaju s vodom
Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids
Oznaka standarda: nsBAS EN 16082:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Zaštitarske usluge aerodroma i avijacije
Airport and aviation security services
Oznaka standarda: nsBAS EN 16205+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Laboratorijsko mjerenje buke izazvane uređajem, koji simulira buku koraka
Laboratory measurement of walking noise on floors
Oznaka standarda: nsBAS EN 16436-1+A2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Gumena i plastična crijeva, cijevi i spojevi za upotrebu propana, butana i njihovih mješavina u gasovitoj fazi - Dio 1: Crijeva i cjevovoda
Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings
Oznaka standarda: nsBAS EN 16495:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Menadžment zračnog prometa - Sigurnost informacija za organizacije koje pružaju podršku operacijama civilne avijacije
Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations
Oznaka standarda: nsBAS EN 16516:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 36
Datum realizacije: 2019-05-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-23
Građevinski proizvodi - Procjena ispuštanja opasnih materija - Određivanje emisija u zrak u zatvorenom prostoru
Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air
Oznaka standarda: nsBAS EN 16575:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi - Rječnik
Bio-based products - Vocabulary
Oznaka standarda: nsBAS EN 16640/Cor 1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi – Sadržaj ugljika biološkog porijekla - Određivanje količine ugljika biološkog porijekla upotrebom metode radioaktivnog ugljika - Korekcija
Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method
Oznaka standarda: nsBAS EN 16640:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi – Sadržaj ugljika biološkog porijekla - Određivanje količine ugljika biološkog porijekla upotrebom metode radioaktivnog ugljika
Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method
Oznaka standarda: nsBAS EN 16701:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Energetski materijali za obranu - Sigurnost, povredljivost - trošivost
Energetic materials for defence - Safety, vulnerability - Friability
Oznaka standarda: nsBAS EN 16712-4:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 13
Datum realizacije: 2019-06-12
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-10
Prenosna oprema za izbacivanje sredstava za gašenje požara koja se dovode pomoću vatrogasnih pumpi – Prenosna oprema za pjenu – Dio 4: Generatori pjene visoke ekspanzije PN16
Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Portable foam equipment - Part 4: High expansion foam generators PN16
Oznaka standarda: nsBAS EN 16723-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Prirodni gas i biometan za korištenje u transportu i biometan za utiskivanje u mrežu prirodnog gasa — Dio 1: Specifikacije za biometan za utiskivanje u mrežu prirodnog gasa
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 1: Specifications for biomethane for injection in the natural gas network
Oznaka standarda: nsBAS EN 16723-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Prirodni gas i biometan za korištenje u transportu i biometan za utiskivanje u mrežu prirodnog gasa – Dio 2: Specifikacije za goriva za motorna vozila
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuels specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 16726+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Gasna infrastruktura — Kvalitet gasa — Grupa H
Gas infrastructure - Quality of gas - Group H
Oznaka standarda: nsBAS EN 16728+A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 31
Datum realizacije: 2019-05-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-20
Oprema i pribor za tečni naftni gas (LPG) - Periodična inspekcija prenosivi boca za tečni naftni gas namijenjenih za ponovno punjenje - Periodična inspekcija
LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection
Oznaka standarda: nsBAS EN 16747:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Pomorske i lučke zaštitarske usluge
Maritime and port security services
Oznaka standarda: nsBAS EN 16751:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi - Kriteriji održivosti
Bio-based products - Sustainability criteria
Oznaka standarda: nsBAS EN 16760:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi - Procjena životnog ciklusa
Bio-based products - Life Cycle Assessment
Oznaka standarda: nsBAS EN 16763:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 63
Datum realizacije: 2019-06-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-08-23
Servisi za vatrozaštitne sisteme i sigurnosne sisteme
Services for fire safety systems and security systems
Oznaka standarda: nsBAS EN 16766:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 45
Datum realizacije: 2019-05-27
Predviđeni datum naredne faze: 2019-07-26
Proizvodi na biološkoj osnovi - Zahtjevi i ispitne metode
Bio-based solvents - Requirements and test methods


Ukupno 829, strana 4 od 42