Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosna i Hercegovina, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Vojvode Radomira Putnika 34, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 50632-2-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za brusilice za beton i brusilice sa diskom
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-3: Particular requirements for concrete grinders and disk-type sanders
Oznaka standarda: nsBAS EN 50632-2-4:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-4: Posebni zahtjevi za brusilice, osim za brusilice sa diskom
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-4: Particular requirements for sanders other than disk type
Oznaka standarda: nsBAS EN 50632-2-5:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-5: Posebni zahtjevi za kružne pile
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-5: Particular requirements for circular saws
Oznaka standarda: nsBAS EN 50632-2-6:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Alati na elektromotorni pogon – Procedura za mjerenje prašine – Dio 2-6: Posebni zahtjevi za čekiće
Electric motor-operated tools - dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hammers
Oznaka standarda: nsBAS EN 50632-3-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Alati na elektromotorni pogon - Procedura za mjerenje prašine - Dio 3-1: Posebni zahtjevi za prenosne stone testere
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws
Oznaka standarda: nsBAS EN 50632-3-9:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Alati na elektromotorni pogon - Procedura za mjerenje prašine - Dio 3-9: Posebni zahtjevi za prenosne kutne testere
Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws
Oznaka standarda: nsBAS EN 60076-1:2016
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2017-11-29
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-29
Energetski transformatori - Dio 1: Opšte
Power transformers - Part 1: General
Oznaka standarda: nsBAS EN 60270/A1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Visokonaponska ispitivanja - Mjerenja parcijalnih pražnjenja
High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
Oznaka standarda: nsBAS EN 60310:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2017-10-17
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-17
Područje primjene na željeznici – Vučni transformatori i prigušnice na željezničkim vozilima
Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling Stock
Oznaka standarda: nsBAS EN 60335-2-102:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-102: Posebni zahtjevi za aparate na plinovito, uljno i kruto gorivo s električnim priključkom
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
Oznaka standarda: nsBAS EN 60335-2-14:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Kućanski i slični električni uređaji – Sigurnost- Dio 2-14: Posebni zahtjevi za kuhinjske mašine
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
Oznaka standarda: nsBAS EN 60350-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Električni kućanski aparati za kuvanje –Dio 1: Štednjaci, pećnice, parne pećnice i roštilji za kućansku upotrebu - Metode za mjerenje performansi
Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring Performance
Oznaka standarda: nsBAS EN 60456:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 57
Datum realizacije: 2017-10-24
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-22
Mašine za pranje rublja za kućansku upotrebu – Metode za mjerenje performansi
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance
Oznaka standarda: nsBAS EN 60534-2-3:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Regulacioni ventili u industrijskim procesima – Dio 2-3: Kapacitet protoka – Procedure za testiranje
Industrial-process control valves - Part 2-3: Flow capacity - Test procedures
Oznaka standarda: nsBAS EN 60534-8-4:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Regulacioni ventili za industrijske procese - Dio 8-4: Razmatranja buke - Predviđanje buke koju stvara hidrodinamički protok
Industrial-process control valves - Part 8-4: Noise considerations - Prediction of noise generated by hydrodynamic flow
Oznaka standarda: nsBAS EN 60730-1:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Automatski električni upravljački sklopovi- Dio 1: Opšti zahtjevi
Automatic electrical controls - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 60730-2-6:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 51
Datum realizacije: 2017-10-26
Predviđeni datum naredne faze: 2017-12-26
Automatski električni upravljački sklopovi - Dio 2-6: Posebni zahtjevi za automatske električne regulacije pritiska uključujući mehaničke zahtjeve
Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements
Oznaka standarda: nsBAS EN 60909-0:2017
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 8
Datum realizacije: 2017-12-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-01-01
Struje kratkog spoja u trofaznim sistemima naizmjenične struje - Dio 0: Proračun struja
Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents


Ukupno 506, strana 5 od 26