Rezultati pretraživanja:

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » Rezultati pretraživanja:

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog BAS tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20).

 

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-stranici Instituta (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana).

 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju u Institutu za standardizaciju BiH, Trg Ilidžanske brigade 2B, Istočno Sarajevo, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, BAS tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-stranici Instituta.

 

Pisane primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku BAS tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostavljaju se Institutu.

 

Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS EN 13476-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 53
Datum realizacije: 2019-04-09
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-07
Plastični cijevni sustavi za podzemnu odvodnju i kanalizaciju bez pritiska – Sistemi cijevi očvrsnutih zidova od nesavitljivog poli (vinil klorid) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - Dio 3 : Specifikacije za cijevi i spojne elemente sa glatkom unutarnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, Tip B
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
Oznaka standarda: nsBAS EN 13480-2/A1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 2: Materijali
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Oznaka standarda: nsBAS EN 13480-2/A2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 2: Materijali
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Oznaka standarda: nsBAS EN 13480-2/A3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 16
Datum realizacije: 2019-04-24
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-23
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 2: Materijali
Metallic industrial piping - Part 2: Materials
Oznaka standarda: nsBAS EN 13507:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2019-03-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-21
Toplo prskanje – Predobrada površine metalnih dijelova i komponenti za toplo prskanje
Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal spraying
Oznaka standarda: nsBAS EN 13634:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Zaštitna obuća za vozače motocikla - Zahtjevi i metode ispitivanja
Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods
Oznaka standarda: nsBAS EN 1364-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 37
Datum realizacije: 2019-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Ispitivanja vatrootpornosti nenosivih (neopterećenih) elemenata - Dio 2: Plafoni
Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings
Oznaka standarda: nsBAS EN 13655:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Plastika - Termoplastični malč filmovi za ponovnu upotrebu, za primjenu u poljoprivredi i hortikulturi
Plastics - Thermoplastic mulch films recoverable after use, for use in agriculture and horticulture
Oznaka standarda: nsBAS EN 1366-11:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 37
Datum realizacije: 2019-04-18
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacije - Dio 11:Protivpožarni sistemi za kablovske sisteme i pripadajuće komponente
Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components
Oznaka standarda: nsBAS EN 13756:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 42
Datum realizacije: 2019-03-11
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-10
Drveni podovi i parket – Terminologija
Wood flooring and parquet - Terminology
Oznaka standarda: nsBAS EN 13757-2:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Komunikacioni sistem za brojila – Dio 2: Žičana M-Bus komunikacija
Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication
Oznaka standarda: nsBAS EN 13757-3:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Komunikacioni sistem za brojila - Dio 3: Aplikacioni protokoli
Communication systems for meters - Part 3: Application protocols
Oznaka standarda: nsBAS EN 13757-7:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 5
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Komunikacioni sistem za brojila – Dio 7: Usluge transporta i sigurnosti
Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services
Oznaka standarda: nsBAS EN 13765:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 50
Datum realizacije: 2019-04-19
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-18
Termoplastična višeslojna (ne-vulkanizirana) crijeva i crijevni priključci za protok ugljikovodika, rastvarača i hemikalija - Specifikacija
Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification
Oznaka standarda: nsBAS EN 13892-9:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 9
Datum realizacije: 2019-04-16
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-14
Metode ispitivanja za estrih - Dio 9: Dimenzionalna stabilnost
Methods of test for screed materials - Part 9: Dimensional stability
Oznaka standarda: nsBAS EN 1395-5:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 39
Datum realizacije: 2019-03-21
Predviđeni datum naredne faze: 2019-05-21
Toplo prskanje - Prijemna kontrola opreme za toplo prskanje - Dio 5: Prskanje pomoću plazme u komorama
Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 5: Plasma spraying in chambers
Oznaka standarda: nsBAS EN 14058:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Zaštitna odjeća - Odjeća za zaštitu od hladnoće
Protective clothing - Garments for protection against cool environments
Oznaka standarda: nsBAS EN 1406:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 7
Datum realizacije: 2019-04-17
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-17
Hemikalije za tretman vode namijenjene za ljudsku upotrebu – Modificirani skrob
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Modified starches
Oznaka standarda: nsBAS EN 14067-6:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 46
Datum realizacije: 2019-04-02
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-03
Područje primjene na željeznici – Aerodinamika - Dio 6: Zahtjevi i ispitni postupci za procjenu udara bočnog vjetra
Railway applications - Aerodynamics - Part 6: Requirements and test procedures for cross wind assessment
Oznaka standarda: nsBAS EN 14225-1:2019
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 14
Datum realizacije: 2019-04-04
Predviđeni datum naredne faze: 2019-06-04
Ronilačka odijela - Dio 1: Mokra odijela - Zahtjevi i metode ispitivanja
Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods


Ukupno 1251, strana 5 od 63