Plan rada BAS/TC 24

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 24 » Plan rada BAS/TC 24
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TR 17108:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja — Osvjetljenje tokom penetrantskog ispitivanja i ispitivanja magnetskim česticama, dobra praksa
Non-destructive testing - Lighting in penetrant and magnetic particle testing, good practice
Oznaka standarda: nsBAS CEN/TS 17100:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje penetrantima - Referentne fotografije i određivanje veličine indikacija
Non-destructive testing - Penetrant testing - Reference photographs and sizing of indications
Oznaka standarda: nsBAS EN 1330-9:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Terminologija - Dio 9: Termini koji se koriste u ispitivanju akustičkom emisijom
Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 16371-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Industrijska kompjuterizirana radiografija sa fosfornim pločama za pohranjivanje slike - Dio 2: Opći principi za ispitivanje metalnih materijala pomoću X- i gama zračenja
Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 16946:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Specifikacija za stepenasti kalibracioni blok
Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for step wedge calibration block
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 18563-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Karakterizacija i verifikacija ultrazvučne 'phased array’’opreme Dio 2: Ispitne glave
Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 2: Probes
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 20339:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja – Oprema za ispitivanje vrtložnim strujama – Karakteristike „array” sondi i verifikacija
Non-destructive testing - Equipment for eddy current examination - Array probe characteristics and verification
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 20484:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje propusnosti- Riječnik
Non-destructive testing - Leak testing - Vocabulary
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 5577:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Riječnik
Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Vocabulary
Oznaka standarda: nsBAS ISO 15708-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Metode prozračavanja za kompjuterizovanu tomografiju - Dio 1: Terminologija
Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 1: Terminology
Oznaka standarda: nsBAS ISO 15708-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Metode prozračavanja za kompjuterizovanu tomografiju - Dio 2: Principi, oprema i uzorci
Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 2: Principles, equipment and samples
Oznaka standarda: nsBAS ISO 15708-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Metode prozračavanja za kompjuterizovanu tomografiju - Dio 3: Rad i interpretacija
Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 3: Operation and interpretation
Oznaka standarda: nsBAS ISO 20669:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 24
Datum realizacije: 2018-06-01
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-30
Ispitivanje bez razaranja - Ispitivanje impulsnom vrtložnom strujom feromagnetnih metalnih komponenti
Non-destructive testing - Pulsed eddy current testing of ferromagnetic metallic components


Ukupno 13, strana 1 od 1
 
1