Plan rada BAS/TC 40

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 40 » Plan rada BAS/TC 40
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Sigurnost mašina – Veza sa ISO 12100 - Dio 1:Kako se ISO 12100 dovodi u vezu sa standardima tipa B i C
Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards
Oznaka standarda: nsBAS EN 12312-12:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 12: Oprema za posluživanje pitkom vodom
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 12: Potable water service equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 12312-13:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 13: Oprema za usluge toaleta
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 13: Lavatory service equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 12312-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 3: Prevozna sredstva sa transportnim trakama
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3: Conveyor belt vehicles
Oznaka standarda: nsBAS EN 12312-6:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Zemaljska oprema za podršku aviona - Posebni zahtjevi - Dio 6: Odleđivači i oprema za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja
Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 6: Deicers and de-icing/anti-icing equipment
Oznaka standarda: nsBAS EN 13743:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Sigurnosni zahtjevi za proizvode sa nanešenim abrazivom
Safety requirements for coated abrasive products
Oznaka standarda: nsBAS EN 14450:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Jedinice za sigurno pohranjivanje - Zahtjevi, klasifikacija i metode ispitivanja otpornosti na provalu – Sigurnosni ormari
Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Secure safe cabinets
Oznaka standarda: nsBAS EN 61496-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Sigurnost mašina - Elektroosjetljiva zaštitna oprema - Dio 2: Posebni zahtjevi za opremu koja upotrebljava aktivne optoelektronske zaštitne uređaje (AOPDs)
Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 10326-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Mehaničke vibracije - Laboratorijska metoda za procjenu vibracija sjedišta vozila - Dio 1: Osnovni zahtjevi
Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:2016, Corrected version 2017-02)
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 14118:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Sigurnost mašina - Sprečavanje neočekivanog uključivanja
Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017)
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 16092-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Sigurnost mašina - Prese - Dio 1: Opći zahtjevi sigurnosti
Machine tools safety - Presses - Part 1: General safety requirements (ISO 16092-1:2017)
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 16093:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Alatne mašine - Sigurnost - Mašinske testere za metale u hladnom stanju
Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Ručni prenosni motorni alati – Metode ispitivanja za procjenu emisije vibracija - Dio 1: Ugaone i vertikalne brusilice – Amandman 1- Konusne žičane četke
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 1: Angle and vertical grinders - Amendment 1: Cupped wire brushes (ISO 28927-1:2009/Amd 1:2017)
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Ručni prenosni motorni alati – Metode ispitivanja za procjenu emisije vibracija - Dio 2: Ključevi, odvijači navrtki i odvijači vijaka- Amandman 1:Promjene u Aneksu C – Kočioni uređaj
Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers - Amendment 1: Changes in annex C - Brake device (ISO 28927-2:2009/Amd 1:2017)
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 4230:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Okrugle ručne i mašinske nareznice za konusni cijevni navoj - Serije R
Hand- and machine-operated circular screwing dies for taper pipe threads - R series
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 4231:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Okrugle ručne i mašinske nareznice za cilindrični cijevni navoj - Serije G
Hand- and machine-operated circular screwing dies for parallel pipe threads - G series
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 6789-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Montažni alati za vijke i navrtke - Ručni moment alati – Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja usaglašenosti konstrukcije i kvaliteta: minimalni zahtjevi za izjavu o usaglašenosti
Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing: minimum requirements for declaration of conformance
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 6789-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Montažni alati za vijke i navrtke - Ručni moment alati – Dio 2: Zahtjevi za kalibraciju i određivanje mjerne nesigurnosti
Assembly tools for screws and nuts - Hand torque tools - Part 2: Requirements for calibration and determination of measurement uncertainly
Oznaka standarda: nsBAS EN ISO 8041-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Reakcija ljudi na vibracije - Mjerni instrumenti-Dio 1:Mjerači vibracija opšte namjene
Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 1: General purpose vibration meters
Oznaka standarda: nsBAS ISO 10243/A1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 40
Datum realizacije: 2018-04-26
Predviđeni datum naredne faze: 2018-06-25
Alati za presovanje – Kompresione opruge od žice pravougaonog poprečnog presjeka – Dimenzije kućišta i označavanje bojom - Amandmana 1
Tools for pressing — Compression springs with rectangular section — Housing dimensions and colour coding - Amendment 1


Ukupno 61, strana 1 od 4
1