Plan rada BAS/TC 17

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 17 » Plan rada BAS/TC 17
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS 1036:2005
Faza izrade: 90.20
BAS/TC: BAS/TC 17
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze: 2018-10-05
Tehnička dokumentacija proizvoda - Savijanje crteža
Technical product documentation - Folding of drawings
Oznaka standarda: prBAS 1036pps
Faza izrade: 00.99
BAS/TC: BAS/TC 17
Datum realizacije: 2018-07-05
Predviđeni datum naredne faze:
Tehnička dokumentacija proizvoda - Savijanje crteža
Technical product documentation - Folding of drawings


Ukupno 2, strana 1 od 1
 
1