Plan rada BAS/TC 1

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 1 » Plan rada BAS/TC 1
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: nsBAS IEC/TR 80001-2-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Primjena upravljanja rizikom za IT - Mreže koje obuhvataju medicinske uređaje – Dio 2-1: Upravljanje rizikom medicinskih IT mreža metodom “korak po korak”; Praktična primjena i primjeri
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-1: Step by Step Risk Management of Medical IT-Networks; Practical Applications and Examples
Oznaka standarda: nsBAS IEC/TR 80001-2-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Primjena upravljanja rizikom za IT- Mreže koje obuhvataju medicinske uređaje – Dio 2-2: Smjernice za komunikaciju sigurnosnih potreba, rizika i kontrola medicinskih uređaja
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-2: Guidance for the communication of medical device security needs, risks and controls
Oznaka standarda: nsBAS IEC/TR 80001-2-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Primjena upravljanja rizikom za IT- Mreže koje obuhvataju medicinske uređaje – Dio 2-3: Smjernice za bežične mreže
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-3: Guidance for wireless networks
Oznaka standarda: nsBAS IEC/TR 80001-2-4:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Primjena upravljanja rizikom za IT - Mreže koje obuhvataju medicinske uređaje - Dio 2-4: Opšte smjernice za primjenu u organizacijama koje pružaju zdravstvenu zaštitu
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-4: General implementation guidance for Healthcare Delivery Organizations
Oznaka standarda: nsBAS IEC/TR 80001-2-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Primjena upravljanja rizikom za IT - Mreže koje obuhvataju medicinske uređaje - Dio 2-5: Smjernice za primjenu - Smjernice za distribuirane alarmne sisteme
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-5: Application guidance - Guidance for distributed alarm systems
Oznaka standarda: nsBAS IEC/TR 80001-2-8:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Primjena upravljanja rizikom za IT - Mreže koje obuhvataju medicinske uređaje - Dio 2-8: Smjernice za primjenu - Smjernice za standarde za uspostavljenje sigurnosnih sposobnosti navedenih u IEC 80001-2-2
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-8: Application guidance - Guidance on standards for establishing the security capabilities identified in IEC 80001-2-2
Oznaka standarda: nsBAS IEC/TR 80001-2-9:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Primjena upravljanja rizikom za IT - Mreže koje obuhvataju medicinske uređaje – Dio 2-9: Smjernice za primjenu – Smjernice za upotrebu slučajeva potvrde sigurnosti za dokazivanje povjerenja u IEC/TR 80001-2-2 sigurnosne sposobnosti
Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 2-9: Application guidance - Guidance for use of security assurance cases to demonstrate confidence in IEC/TR 80001-2-2 security capabilities
Oznaka standarda: nsBAS ISO 14199:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Zdravstvena informatika – Informacioni modeli – Model BRIDG grupe za biomedicinska istraživanja
Health informatics - Information models - Biomedical Research Integrated Domain Group (BRIDG) Model
Oznaka standarda: nsBAS ISO 17090-5:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Zdravstvena informatika - Infrastruktura javnog ključa – Dio 5: Provjera autentičnosti korištenjem zdravstvenih PKI akreditiva
Health informatics - Public key infrastructure - Part 5: Authentication using Healthcare PKI credentials
Oznaka standarda: nsBAS ISO 22077-1:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Zdravstvena informatika – Format talasnog oblika u medicini - Dio 1: Pravila kodiranja
Health informatics - Medical waveform format - Part 1: Encoding rules
Oznaka standarda: nsBAS ISO/IEC 10027:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informacijska tehnologija - okvir informacijskog resursnog sustava rječnika (IRDS)
Information technology - Information Resource Dictionary System (IRDS) framework
Oznaka standarda: nsBAS ISO/IEC 11518-10:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informaciona tehnologija - Paralelni interfejs visokih performansi - Dio 10: Fizički sloj brzine 6400 Mbit/s (HIPPI-6400-PH)
Information technology - High-Performance Parallel Interface - Part 10: 6400 Mbit/s Physical Layer (HIPPI-6400-PH)
Oznaka standarda: nsBAS ISO/IEC 11518-2:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informaciona tehnologija - Paralelni interfejs visokih performansi - Dio 2: "Framing" Protokol (HIPPI-FP)
Information technology - High-Performance Parallel Interface - Part 2: Framing Protocol (HIPPI-FP)
Oznaka standarda: nsBAS ISO/IEC 11518-6:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informaciona tehnologija - Paralelni interfejs visokih performansi - Dio 6: Fizička kontrola prekidača (HIPPI-SC)
Information technology - High-Performance Parallel Interface - Part 6: Physical Switch Control (HIPPI-SC)
Oznaka standarda: nsBAS ISO/IEC 11518-9:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informaciona tehnologija - Paralelni interfejs visokih performansi - Dio 9: Serijska specifikacija (HIPPI-Serial)
Information technology - High-Performance Parallel Interface - Part 9: Serial specification (HIPPI-Serial)
Oznaka standarda: nsBAS ISO/IEC 11770-6:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informaciona tehnologija – Sigurnosne tehnike – Upravljanje ključevima – Dio 6: Izvođenje ključeva
Information technology - Security techniques - Key management - Part 6: Key derivation
Oznaka standarda: nsBAS ISO/IEC 13818-3:2018
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informaciona tehnologija - Generičko kodiranje pokretnih slika i povezanih audio informacija - Dio 3: Audio
Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 3: Audio
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES) - Dio 5-1: Inteligentno grupisanje i dijeljenje resursa za klasu 2 i klasu 3 - Osnovni protokol
Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-1: Intelligent grouping and resource sharing for Class 2 and Class 3 - Core protocol
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informaciona tehnologija - Arhitektura kućnog elektroničkog sustava (HES) - Dio 5-22: Inteligentno grupiranje i dijeljenje resursa za HES Klase 2 i Klase 3 - Profil aplikacije - Profil datoteke
Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-22: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Application profile - File profile
Faza izrade: 40.20
BAS/TC: BAS/TC 1
Datum realizacije: 2018-05-28
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-27
Informaciona tehnologija- Arhitektura kućnog elektronskog sistema (HES)-Dio 5-8 Inteligentno grupisanje i dijeljenje resursa za HES klasu 2 i klasu 3 – Glavni protokol za daljinski pristup
Information technology - Home electronic systems (HES) architecture - Part 5-8: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote access core protocol


Ukupno 237, strana 1 od 12