Plan rada BAS/TC 18

Početna » Standardizacija » Tehnički komiteti » BAS/TC 18 » Plan rada BAS/TC 18
Oznaka:
BAS/TC:
Faza izrade:

Oznaka standarda
Faza izrade
BAS/TC
Datum realizacije
Predviđeni datum naredne faze
Oznaka standarda: BAS EN 60076-1:2018
Faza izrade: 90.92
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2023-02-19
Predviđeni datum naredne faze:
Energetski transformatori - Dio 1: Opšte
Power transformers - Part 1: General
Oznaka standarda: psBAS EN 50588-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Transformatori srednje snage, 50 Hz, za opremu čiji najviši napon ne prelazi 36 kV - Dio 1: Opšti zahtjevi
Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements
Oznaka standarda: psBAS EN 60127-5:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Minijaturni osigurači - Dio 5: Smjernice za ocjenu kvaliteta uložaka minijaturnih osigurača
Miniature fuses - Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links
Oznaka standarda: psBAS EN 60205:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Proračun efektivnih parametara dijelova od magnetnih materijala
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts
Oznaka standarda: psBAS EN 60269-4/A2:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Niskonaponski osigurači - Dio 4: Dodatni zahtjevi za topljive uloške za zaštitu poluprovodničkih uređaja
Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices
Oznaka standarda: psBAS EN 60404-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Magnetni materijali –Dio 1: Klasifikacija
Magnetic materials - Part 1: Classification
Oznaka standarda: psBAS EN 60404-15/A1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Magnetni materijali - Dio 15: Metode za određivanje relativne magnetne permeabilnosti slabo magnetnih materijala
Magnetic materials - Part 15: Methods for the determination of the relative magnetic permeability of feebly magnetic materials
Oznaka standarda: psBAS EN 60404-8-6:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Magnetni materijali - Dio 8-6: Specifikacije za pojedinačne materijale - Meki magnetni metalni materijali
Magnetic materials - Part 8-6: Specifications for individual materials - Soft magnetic metallic materials
Oznaka standarda: psBAS EN 61332:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Klasifikacija mekih feritnih materijala
Soft ferrite material classification
Oznaka standarda: psBAS EN 61605:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Fiksne zavojnice za upotrebu u elektroničkoj i telekomunikacionoj opremi – Kodovi za označavanje
Fixed inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Marking codes
Oznaka standarda: psBAS EN 61810-1/Cor1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Elektromehanički pomoćni releji - Dio 1: Opći i sigurnosni zahtjevi
Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements
Oznaka standarda: psBAS EN 61810-2:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Elektromehanički pomoćni releji – Dio 2: Pouzdanost
Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability
Oznaka standarda: psBAS EN 61810-2-1:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Elektromehanički pomoćni releji- Dio 2-1: Pouzdanost - Procedure za verifikaciju vrijednosti B10
Electromechanical elementary relays - Part 2-1: Reliability - Procedure for the verification of B10 values
Oznaka standarda: psBAS EN 62211:2018
Faza izrade: 50.99
BAS/TC: BAS/TC 18
Datum realizacije: 2018-07-16
Predviđeni datum naredne faze: 2018-07-21
Induktivne komponente – Upravljanje pouzdanošću
Inductive components - Reliability management


Ukupno 14, strana 1 od 1
 
1